• Login

 • Nieuwsoverzicht

  Overlegtafel Jeugd-GGZ d.d. 3 juli 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt ten aanzien van de Jeugd-GGZ een nieuwe productindeling gehanteerd als vervanging voor de DBC-systematiek. Bij het werken met de nieuwe producten komt (vanuit lees meer >

  Overlegtafel ‘Kwaliteit’ d.d. 19-06-2018

  Zoals aangekondigd tijdens de bijeenkomst op 17 mei jl. in Burgers’ Zoo, nodigen wij de gecontracteerde zorgaanbieders uit om op dinsdag 19 juni 2018 deel uit te maken van de lees meer >

  Wij waken over uw privacy

  Privacymissie: Bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (hierna te noemen MGR) is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en lees meer >

  Hoe heeft u de bijeenkomst van 17 mei jl. ervaren?

  Aileen Möller, Zorgboerderij De Willemshoeve: “Ik kijk ernaar uit om vandaag meer informatie te krijgen over de regionale zorginkoop. Volgend jaar willen we de zorgboerderij uitbreiden en opsplitsen in twee lees meer >

  Gemeenten en zorgaanbieders samen: verbinding en vertrouwen staan centraal

  Op 17 mei 2018 organiseerde Regio Centraal Gelderland, Module Inkoop een bijeenkomst voor zorgaanbieders, gemeenten en sociale wijkteams. Van deze dag is een videoverslag gemaakt. 290 Deelnemers kwamen bijeen om lees meer >

  ‘Wandel mee met de ontwikkelingen in het Gelderse zorglandschap’ verslag van een geslaagde bijeenkomst op 17 mei jl.

  Ruim driehonderd zorgaanbieders, zorginkopers, zorgwethouders en zorgambtenaren uit regio centraal Gelderland bespraken donderdag 17 mei jl. hoe het gaat met de regionale samenwerking in de zorg. ‘Wandel mee met de lees meer >

  Volgende pagina »

  Archief nieuwsberichten
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 21-06-2018
 • Hoe denkt u over de regionale zorginkoop?
 • Echtscheidingscafé d.d. 12 juni 2018
 • Bijeenkomst ‘Regio Centraal Gelderland: samen voor elkaar’ d.d. 17 mei 2018
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22-03-2018
 • Accountantsverklaring en minimale productiecijfers
 • Verslag Marktconsultatie Wmo d.d. 28-03-2018
 • Informatiecollege ‘Samenwerking sociaal domein en jeugdstrafrechtketen’
 • Aanbesteding Beschermd Wonen
 • Aanbesteding Huishoudelijke Hulp Toelage
 • Elf gemeenten, drie modules, één opdracht!
 • Gegevens aanpassen in CTM Solution?
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en -reclassering d.d. 18-01-2018
 • Verslag marktconsultatie ‘Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ d.d. 18-12-2017
 • Crisiscafé ‘(Dreigende) crisisissen voor de lokale toegang’ d.d. 14-12-2017
 • Themabijeenkomst transformatieplannen JB/JR in 2018
 • Wie is uw contactpersoon bij Module Inkoop?
 • Welke suggesties heeft u voor de regionale samenwerking bij inkoop en zorg?
 • Telefonische bereikbaarheid Module Inkoop
 • Hoe heeft u de Aanbiedersdag ervaren?
 • Gemeenten, zorgaanbieders en sociale teams in gesprek over regionale samenwerking
 • Aanbiedersdag 2017: samenwerking cruciaal voor transformatie sociaal domein
 • Voortgang aanbesteding voor de Jeugd-GGZ
 • Introductie MY-LEX Sociaal Domein
 • Arthur Boone: “De meerwaarde zit in de samenwerking.”
 • Verslag marktconsultatie Inkoop bovenregionale Jeugdhulp
 • Aanbiedersdag d.d. 26-10-2017
 • Verslag marktconsultatie ‘van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’
 • Verslag inwonersbijeenkomst ‘HbH/Combi-ondersteuning’ d.d. 29-08-2017
 • Mini-conferentie Pleegzorg d.d. 12 oktober 2017
 • Project Uitfasering DBC’s voor Jeugd-GGZ in volle gang
 • Werkproces contractgesprekken
 • Stappenplan IAS
 • In gesprek met zorgaanbieders
 • Waardevolle input uit roadshows gemeenten
 • Vendorlink, het CRM-systeem voor gemeenten
 • Digitale marktconsultatie ‘productomschrijvingen en bekostiging Jeugd-GGZ
 • “We kregen meer begrip voor elkaar”
 • Waar kunt u met uw vragen terecht?
 • “Alles voor een optimale dienstverlening naar de inwoners”
 • Crisiscafé Ambulante Jeugdhulp d.d. 22 juni 2017
 • Crisiscafé 16 maart
 • 126 zorgaanbieders presenteren zich!
 • Conferentie Kansen voor pleegzorg