• Login

 • Privacy statement

  MGR Beheerorganisatie

  De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG) is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten op het gebied van het sociaal domein. Naast module Inkoop, is deze zgn. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2018 uitgebreid met twee nieuwe modules: Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en RBL Midden-Gelre. Het wordt niet uitgesloten dat de MGR op termijn uitbreidt met nieuwe modules op het gebied van het sociaal domein

   

  Samenwerken en ontzorgen

  “Als regio staan we met zorgaanbieders en gemeenten gezamenlijk voor de opgave om de transformatie in het sociaal domein zo goed mogelijk vorm te geven met als doel optimale dienstverlening voor de inwoners. We hebben al laten zien dat er grote voordelen te behalen zijn in de regionale samenwerking op een onderwerp als inkoop en als gemeenten willen wij hiermee doorgaan. De modulaire aanpak, ofwel een aanpak waarvoor wij kiezen voor maatwerk per thema, krijgt vooralsnog vorm in modules gericht op onderwijs, participatie en inkoop.” 

  Helga Witjes (voorzitter Algemeen bestuur MGR SDCG en wethouder Lingewaard).

   

  Op deze pagina zijn binnenkort de notulen van het Algemeen Bestuur alsmede andere relevante informatie zoals de bestuurssamenstelling, het oprichtingsverslag en de planning van de bestuursvergaderingen terug te vinden.

   

  Privacyverklaring
  Bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en wat ermee gebeurt. Gemeenten verstrekken gegevens van hun inwoners en zowel zij als betrokkenen moeten vertrouwen in ons kunnen hebben. Wij behandelen mensen met respect en zullen dat vertrouwen niet beschamen. Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten. Onze medewerkers zijn deskundig en zorgen dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Hier vindt u onze privacyverklaring.

   

  Contact

  De MGR Beheerorganisatie, bestaand uit directeur/secretaris Hermien Wiselius, managementassistent Linda Blok en Jaap Jan Stellingwerf, controller, is per 5 februari 2018 gevestigd in het gemeentehuis van Westervoort op Dorpsplein 1, 6931 CZ  in Westervoort. Het telefoonnummer is (026) 702 9777. De MGR is telefonisch bereikbaar op maandag en dinsdag van 09:00 – 14:00 uur en op donderdag van 09:00 tot 17:00 uur. Kan uw vraag niet wachten? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@regiocentraalgelderland.nl