• Login

 • Regionale inkoop van zorg (Jeugd en Wmo)
  De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het sociale domein. Naast de module Inkoop, zijn per 1 januari 2018 ook het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en RBL Midden-Gelre als modules in deze Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Via de module Inkoop kopen de onderstaand genoemde gemeenten gezamenlijk diensten in op het gebied van Wmo en Jeugdhulp voor hun inwoners. Via deze site worden zorgaanbieders, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. Dat kan o.a. via de overlegtafels; Crisiscafé’s, werkbijeenkomsten en marktconsultaties. Meldt u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

  Onderwerpen van gesprek Nieuws

  Marktverkenning Deelproject Behandeling

  Aanleiding Sinds enkele jaren is Regio Centraal Gelderland, in samenwerking met onze zorgaanbieders, werkzaam binnen het Sociaal Domein. In de afgelopen jaren zijn het inkoopsysteem en de gecontracteerde producten en lees meer >

  Aanmelding overlegtafel Activerend Werk

  Activerend Werk wil inwoners van 16 jaar tot aan pensioen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving. We gaan uit lees meer >

  Verslag overlegtafel Dagbesteding 23 januari jl.

  De werkgroep Dagbesteding is actief bezig geweest met de vereenvoudiging van onze huidige producten binnen het perceel dagbesteding.  Bekijk hier het verslag. De werkgroep heeft onderstaande adviezen gegeven: Bouw een lees meer >

  Prettige feestdagen!

  Geachte relatie, Namens het team van Inkoop sociaal domein willen wij u hartelijk danken voor het vertrouwen en de aangename samenwerking in het afgelopen jaar. We hopen dit ook het lees meer >

  Informatie over diverse wijzigingen per 1 januari 2019

  Hierbij treft u informatie aan over diverse wijzigingen per 1 januari 2019.

  Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020

  In september 2018 is het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 vastgesteld. Op basis van dit plan gaan de gemeenten in Centraal Gelderland, samen met hun lokale toegang, de aanbieders van jeugdhulp, lees meer >

  Naar alle nieuwsberichten >