• Login

 • Regionale inkoop van zorg (Jeugd en Wmo)
  De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het sociale domein. Naast de module Inkoop, zijn per 1 januari 2018 ook het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en RBL Midden-Gelre als modules in deze Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Via de module Inkoop kopen de onderstaand genoemde gemeenten gezamenlijk diensten in op het gebied van Wmo en Jeugdhulp voor hun inwoners. Via deze site worden zorgaanbieders, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. Dat kan o.a. via de overlegtafels; Crisiscafé’s, werkbijeenkomsten en marktconsultaties. Meldt u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

  Onderwerpen van gesprek Nieuws

  Marktconsultatie huishoudelijke hulp

  Vanaf 1 januari 2019 kunt u de nieuwe tarieven gebruiken binnen het perceel huishoudelijke hulp en ondersteuning thuis. In 2018 heeft de regio Centraal Gelderland voor 7 gemeenten opnieuw de lees meer >

  Pleegzorg: achtergrond en afspraken in Centraal Gelderland

  Op 3 oktober 2018 hebben de 11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland een aantal werkafspraken vastgelegd in het document ‘Pleegzorg: achtergronden en afspraken in Centraal Gelderland‘. De werkafspraken zijn lees meer >

  Verslag overlegtafel Dyslexie 8 oktober jl.

  Binnen de regio Centraal Gelderland is in september een werkgroep Dyslexie gestart. De werkgroep is geformeerd naar aanleiding van de overlegtafel Jeugd en de diverse vragen omtrent routing en duur lees meer >

  Bijeenkomst “Doorontwikkeling kwaliteit” – 25 oktober 2018

  Afgelopen donderdag 25 oktober jl., heeft de bijeenkomst “Doorontwikkeling kwaliteit” plaatsgevonden. Bij deze geslaagde en inspirerende ochtend waren alle gemeenten vertegenwoordigd en 10 zorgaanbieders.   De belangstelling onder de gemeenten lees meer >

  Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22 november 2018

  Op 22 november staan de mogelijkheden voor consultatie en ambulante trajecten vanuit de Jeugd-GGZ centraal. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en lees meer >

  Overlegtafel Dyslexie d.d. 8 oktober 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt ten aanzien van de Jeugd-GGZ een nieuwe productindeling gehanteerd als vervanging voor de DBC-systematiek. Bij het werken met de nieuwe producten komt (vanuit lees meer >

  Naar alle nieuwsberichten >