• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  25 januari 2018

  Aanbesteding Huishoudelijke Hulp Toelage

  Op 18 januari jl. is de aanbesteding Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van de gemeente Arnhem in CTM en op Tendernet gepubliceerd. In tegenstelling tot de andere aanbestedingen die de Module Inkoop van Regio Centraal Gelderland uitvoert gaat het hier niet om een maatwerkvoorziening maar om een algemene voorziening. Ook betreft het hier een aanbesteding voor één gemeente. In de zomer van 2018 zal de MGR evalueren of ook voor andere individuele gemeenten aanbestedingen (van algemene voorzieningen) kunnen worden gehouden.

   

  HHT is een laagdrempelige voorziening voor huishoudelijke hulp, die ook betaalbaar is voor inwoners met een laag inkomen. Met deze toegankelijke algemene voorziening regelen inwoners hun ondersteuning zelf en naar eigen behoefte. Deze eigen regie is belangrijk voor inwoners. De uitvoering van de voorziening ligt volledig bij de opdrachtnemers, zij doen de toegangsbeoordeling (qua voorwaarden en inkomen) en de inning van de inwonersbijdragen.

   

  De doelgroep voor HHT is:

  • zelfstandig wonende inwoners van 75 jaar of ouder en/of;
  • inwoners die tijdelijk ziek zijn en/of;
  • inwoners die mantelzorg verlenen en die overbelast zijn of dreigen te worden ( incl. verzilveringsmogelijkheid Mantelzorgcompliment) en/of;
  • inwoners die transferzorg nodig hebben om vanuit een ziekenhuis naar huis te kunnen (bijv. na heupoperatie).

   

  De uitvoering komt volledig bij de opdrachtnemers HHT te liggen. De inzet van HHT komt (zonder tussenkomst van de gemeente) rechtstreeks tot stand tussen de inwoner en de opdrachtnemer HHT. Zij bepalen gezamenlijk hoeveel uren worden ingezet (tot maximaal 2,5 uur per week per huishouden), voor welke duur, en voor welke activiteiten. De eigen bijdrage bedraagt € 7,50 en voor inwoners die in het bezit zijn van een Gelrepas is dit €2,50.