• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  27 maart 2019

  Aanmelding overlegtafel Activerend Werk

  Activerend Werk wil inwoners van 16 jaar tot aan pensioen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving. We gaan uit van de kracht en de kwaliteiten van mensen en het werk dat daarbij past, in plaats van de belemmeringen en de zorg die nodig is. Door deze inwoners zoveel mogelijk in reguliere vormen van werk met ondersteuning te laten participeren, wordt een bijdrage geleverd aan een inclusieve samenleving. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op ontwikkeling en op doorstroom naar een volgende stap op de participatieladder.

   

  Voor activerend werk gelden de onderstaande uitgangspunten:

  • zo passend mogelijk: de vraag en de mogelijkheden van de inwoner staan centraal;
  • zo lokaal mogelijk: plekken worden zoveel mogelijk in de nabijheid van de inwoner georganiseerd;
  • zo regulier mogelijk: bij voorkeur vindt het werk plaats op een reguliere werkplek. Voorwaarde is dat de werkgever hierbij zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd.

   

  Het beoogde resultaat van de aanpak is dat meer inwoners participeren zodat:

  • deze inwoners zich ontwikkelen waar mogelijk richting betaald werk (met ondersteuning) of vrijwilligerswerk;
  • dat er bij de inwoners die deelnemen aan een traject activerend werk de zorgbehoefte op andere onderdelen afneemt.

   

  Activerend werk omvat zowel begeleiding als taken of werkzaamheden voor inwoners die willen participeren en hierbij ondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij om onbetaalde werkzaamheden, waarvoor soms een beperkte onkostenvergoeding wordt verstrekt. De mate van ondersteuning is afhankelijk van hun positie op de participatieladder. Deelnemers, lokale toegang en aanbieders en deelnemers maken afspraken over de werkzaamheden die verricht zullen worden en over de doelen waaraan gewerkt zal worden. De werkzaamheden zijn gericht op het ontwikkelen van talenten, mogelijkheden, werknemersvaardigheden en -ervaring van de inwoner conform de afgesproken doelen. Daarnaast draagt activerend werk bij aan persoonlijke ontwikkeling & welzijn en aan de maatschappelijke (her)integratie. Het heeft een stabiliserend effect op het dagelijks leven van een inwoner en draagt op deze manier bij aan het voorkomen van isolement en terugval.

   

  Hierbij nodigt de Regio Centraal Gelderland organisaties uit om mee te praten aan de overlegtafel om dit product te verbeteren (transformeren).

   

  U kunt zich aanmelden tot 18 april a.s. via onderstaand formulier. Uit de aanmeldingen wordt via loting bepaald wie aan tafel mee kan praten (eerste ring). De andere organisaties die zich hebben aangemeld, worden digitaal op de hoogte gehouden (tweede ring) maar kunnen wel reageren op de notulen. Als u al idee├źn heeft op welke wijze activerend werk kan worden verbeterd, dan kunt u naast uw aanmelding de opzet van de verbetering mailen naar inkoop@regiocentraalgelderland.nl. U vergroot hiermee uw kans om te worden uitgenodigd aan de overlegtafel.

  velden met een * zijn verplicht