• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  29 oktober 2018

  Bijeenkomst “Doorontwikkeling kwaliteit” – 25 oktober 2018

  Afgelopen donderdag 25 oktober jl., heeft de bijeenkomst “Doorontwikkeling kwaliteit” plaatsgevonden. Bij deze geslaagde en inspirerende ochtend waren alle gemeenten vertegenwoordigd en 10 zorgaanbieders.

   

  De belangstelling onder de gemeenten en zorgaanbieders was groot: naast de zorgaanbieders die participeren in de werkgroepen (werkgroep 1 “Communiceren en Dienstverlenen” en werkgroep 2 “Controleren  en Sanctioneren”), is ook nog een “meeleesgroep” bestaande uit zorgaanbieders.

  Met deze vertegenwoordiging, is de verwachting dat een breed gedragen visie op kwaliteit, toezicht en handhaving kan worden ontwikkeld.

   

  Naast de vertegenwoordiging van bovengenoemde groepen, waren ook 2 externe sprekers aanwezig:

  • de toezichthouder WMO van gemeente Oss; tijdens deze presentatie werd aangegeven hoe deze gemeente het proces rondom kwaliteit, toezicht en handhaving heeft vormgegeven. Ook hierbij is de Cirkel van Naleving het uitgangspunt geweest.
  • de juridisch medewerker Fraude Sociaal Domein / Kwaliteitstoezicht van gemeente Ede; tijdens deze presentatie werd de nadruk gelegd op de “handhaving”; welke mogelijkheden zijn er met betrekking tot handhaving? En op welke manieren kun je dit vormgeven?

   

  Tevens heeft de inkoopadviseur van Regio Centraal Gelderland verteld wat de relatie is tot het momenteel in ontwikkeling zijnde “Basisplan” en het project kwaliteit: de geprioriteerde uitkomsten van de aan het “Basisplan” gerelateerde brainstormsessies, sluiten naadloos aan op het project kwaliteit:

  • toetsing aan de voorkant op kwaliteit;
  • naleving van prestaties door zorgaanbieders.

   

  Aan het einde van de ochtend zijn beide werkgroepen van start gegaan: naast dat er ruimte was om kennis met elkaar te maken, is ook een start gemaakt met de inhoudelijke behandeling van de onderwerpen behorende bij de beide werkgroepen.

  In november zullen zowel de werkgroepen als de stuurgroep weer bij elkaar komen, zodat een vervolg wordt gegeven aan deze eerste bijeenkomst en toegewerkt kan worden naar een (regionaal) afsprakenkader met betrekking tot kwaliteit, toezicht en handhaving WMO en Jeugd.

   

  Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met Charlotte van Dalen: Charlotte.vanDalen@regiocentraalgelderland.nl