• Login

 • Nieuwsoverzicht

  Marktconsultatie huishoudelijke hulp

  Vanaf 1 januari 2019 kunt u de nieuwe tarieven gebruiken binnen het perceel huishoudelijke hulp en ondersteuning thuis. In 2018 heeft de regio Centraal Gelderland voor 7 gemeenten opnieuw de lees meer >

  Pleegzorg: achtergrond en afspraken in Centraal Gelderland

  Op 3 oktober 2018 hebben de 11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland een aantal werkafspraken vastgelegd in het document ‘Pleegzorg: achtergronden en afspraken in Centraal Gelderland‘. De werkafspraken zijn lees meer >

  Verslag overlegtafel Dyslexie 8 oktober jl.

  Binnen de regio Centraal Gelderland is in september een werkgroep Dyslexie gestart. De werkgroep is geformeerd naar aanleiding van de overlegtafel Jeugd en de diverse vragen omtrent routing en duur lees meer >

  Bijeenkomst “Doorontwikkeling kwaliteit” – 25 oktober 2018

  Afgelopen donderdag 25 oktober jl., heeft de bijeenkomst “Doorontwikkeling kwaliteit” plaatsgevonden. Bij deze geslaagde en inspirerende ochtend waren alle gemeenten vertegenwoordigd en 10 zorgaanbieders.   De belangstelling onder de gemeenten lees meer >

  Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22 november 2018

  Op 22 november staan de mogelijkheden voor consultatie en ambulante trajecten vanuit de Jeugd-GGZ centraal. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en lees meer >

  Overlegtafel Dyslexie d.d. 8 oktober 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt ten aanzien van de Jeugd-GGZ een nieuwe productindeling gehanteerd als vervanging voor de DBC-systematiek. Bij het werken met de nieuwe producten komt (vanuit lees meer >

  Volgende pagina »

  Archief nieuwsberichten
 • Verslagen tweede werkgroepbijeenkomst Dagbesteding en Begeleiding Marktconsultatie Wmo 20 september jl.
 • Q&A / toelichting Addendum verwerking persoonsgegevens
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 13 september 2018
 • Bouwblokken SROI
 • Geen persoonsgegevens in e-mail!
 • Heeft u het addendum privacy al geaccordeerd?
 • Overlegtafel Jeugd-GGZ d.d. 3 juli 2018
 • Overlegtafel ‘Kwaliteit’ d.d. 19-06-2018
 • Wij waken over uw privacy
 • Hoe heeft u de bijeenkomst van 17 mei jl. ervaren?
 • Gemeenten en zorgaanbieders samen: verbinding en vertrouwen staan centraal
 • ‘Wandel mee met de ontwikkelingen in het Gelderse zorglandschap’ verslag van een geslaagde bijeenkomst op 17 mei jl.
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 21-06-2018
 • Hoe denkt u over de regionale zorginkoop?
 • Echtscheidingscafé d.d. 12 juni 2018
 • Bijeenkomst ‘Regio Centraal Gelderland: samen voor elkaar’ d.d. 17 mei 2018
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22-03-2018
 • Accountantsverklaring en minimale productiecijfers
 • Verslag Marktconsultatie Wmo d.d. 28-03-2018
 • Informatiecollege ‘Samenwerking sociaal domein en jeugdstrafrechtketen’
 • Aanbesteding Beschermd Wonen
 • Aanbesteding Huishoudelijke Hulp Toelage
 • Elf gemeenten, drie modules, één opdracht!
 • Gegevens aanpassen in CTM Solution?
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en -reclassering d.d. 18-01-2018
 • Verslag marktconsultatie ‘Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ d.d. 18-12-2017
 • Crisiscafé ‘(Dreigende) crisisissen voor de lokale toegang’ d.d. 14-12-2017
 • Themabijeenkomst transformatieplannen JB/JR in 2018
 • Wie is uw contactpersoon bij Module Inkoop?
 • Welke suggesties heeft u voor de regionale samenwerking bij inkoop en zorg?
 • Telefonische bereikbaarheid Module Inkoop
 • Hoe heeft u de Aanbiedersdag ervaren?
 • Gemeenten, zorgaanbieders en sociale teams in gesprek over regionale samenwerking
 • Aanbiedersdag 2017: samenwerking cruciaal voor transformatie sociaal domein
 • Voortgang aanbesteding voor de Jeugd-GGZ
 • Introductie MY-LEX Sociaal Domein
 • Arthur Boone: “De meerwaarde zit in de samenwerking.”
 • Verslag marktconsultatie Inkoop bovenregionale Jeugdhulp
 • Aanbiedersdag d.d. 26-10-2017
 • Verslag marktconsultatie ‘van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’
 • Verslag inwonersbijeenkomst ‘HbH/Combi-ondersteuning’ d.d. 29-08-2017
 • Mini-conferentie Pleegzorg d.d. 12 oktober 2017
 • Project Uitfasering DBC’s voor Jeugd-GGZ in volle gang
 • Werkproces contractgesprekken