• Login

 • Nieuwsoverzicht

  Marktverkenning Deelproject Behandeling

  Aanleiding Sinds enkele jaren is Regio Centraal Gelderland, in samenwerking met onze zorgaanbieders, werkzaam binnen het Sociaal Domein. In de afgelopen jaren zijn het inkoopsysteem en de gecontracteerde producten en lees meer >

  Aanmelding overlegtafel Activerend Werk

  Activerend Werk wil inwoners van 16 jaar tot aan pensioen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in staat stellen een bijdrage te leveren aan de samenleving. We gaan uit lees meer >

  Verslag overlegtafel Dagbesteding 23 januari jl.

  De werkgroep Dagbesteding is actief bezig geweest met de vereenvoudiging van onze huidige producten binnen het perceel dagbesteding.  Bekijk hier het verslag. De werkgroep heeft onderstaande adviezen gegeven: Bouw een lees meer >

  Prettige feestdagen!

  Geachte relatie, Namens het team van Inkoop sociaal domein willen wij u hartelijk danken voor het vertrouwen en de aangename samenwerking in het afgelopen jaar. We hopen dit ook het lees meer >

  Informatie over diverse wijzigingen per 1 januari 2019

  Hierbij treft u informatie aan over diverse wijzigingen per 1 januari 2019.

  Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020

  In september 2018 is het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 vastgesteld. Op basis van dit plan gaan de gemeenten in Centraal Gelderland, samen met hun lokale toegang, de aanbieders van jeugdhulp, lees meer >

  Volgende pagina »

  Archief nieuwsberichten
 • Marktconsultatie huishoudelijke hulp
 • Pleegzorg: achtergrond en afspraken in Centraal Gelderland
 • Verslag overlegtafel Dyslexie 8 oktober jl.
 • Bijeenkomst “Doorontwikkeling kwaliteit” – 25 oktober 2018
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22 november 2018
 • Overlegtafel Dyslexie d.d. 8 oktober 2018
 • Verslagen tweede werkgroepbijeenkomst Dagbesteding en Begeleiding Marktconsultatie Wmo 20 september jl.
 • Q&A / toelichting Addendum verwerking persoonsgegevens
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 13 september 2018
 • Bouwblokken SROI
 • Geen persoonsgegevens in e-mail!
 • Heeft u het addendum privacy al geaccordeerd?
 • Overlegtafel Jeugd-GGZ d.d. 3 juli 2018
 • Overlegtafel ‘Kwaliteit’ d.d. 19-06-2018
 • Wij waken over uw privacy
 • Hoe heeft u de bijeenkomst van 17 mei jl. ervaren?
 • Gemeenten en zorgaanbieders samen: verbinding en vertrouwen staan centraal
 • ‘Wandel mee met de ontwikkelingen in het Gelderse zorglandschap’ verslag van een geslaagde bijeenkomst op 17 mei jl.
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 21-06-2018
 • Hoe denkt u over de regionale zorginkoop?
 • Echtscheidingscafé d.d. 12 juni 2018
 • Bijeenkomst ‘Regio Centraal Gelderland: samen voor elkaar’ d.d. 17 mei 2018
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22-03-2018
 • Accountantsverklaring en minimale productiecijfers
 • Verslag Marktconsultatie Wmo d.d. 28-03-2018
 • Informatiecollege ‘Samenwerking sociaal domein en jeugdstrafrechtketen’
 • Aanbesteding Beschermd Wonen
 • Aanbesteding Huishoudelijke Hulp Toelage
 • Elf gemeenten, drie modules, één opdracht!
 • Gegevens aanpassen in CTM Solution?
 • Themabijeenkomst Jeugdbescherming en -reclassering d.d. 18-01-2018
 • Verslag marktconsultatie ‘Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ d.d. 18-12-2017
 • Crisiscafé ‘(Dreigende) crisisissen voor de lokale toegang’ d.d. 14-12-2017
 • Themabijeenkomst transformatieplannen JB/JR in 2018
 • Wie is uw contactpersoon bij Module Inkoop?
 • Welke suggesties heeft u voor de regionale samenwerking bij inkoop en zorg?
 • Telefonische bereikbaarheid Module Inkoop
 • Hoe heeft u de Aanbiedersdag ervaren?
 • Gemeenten, zorgaanbieders en sociale teams in gesprek over regionale samenwerking
 • Aanbiedersdag 2017: samenwerking cruciaal voor transformatie sociaal domein
 • Voortgang aanbesteding voor de Jeugd-GGZ
 • Introductie MY-LEX Sociaal Domein
 • Arthur Boone: “De meerwaarde zit in de samenwerking.”
 • Verslag marktconsultatie Inkoop bovenregionale Jeugdhulp