• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  15 januari 2018

  Elf gemeenten, drie modules, één opdracht!

  Binnen de regio Centraal Gelderland hebben de 11 gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) de afgelopen jaren al op veel onderdelen binnen het sociaal domein nauw samengewerkt.

   

  Dit heeft in 2017 geresulteerd in de oprichting van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SD CG). Op 1 april 2017 was de start van de eerste samenwerkingsmodule binnen de MGR: Inkoop. Dit team regelt de inkoop, het contractmanagement en het contractbeheer van maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg Jeugd, Wmo en activerend werk. In een modulaire gemeenschappelijke regeling bepaalt de deelnemende gemeente zelf aan welke modules en submodules wordt deelgenomen. Dat is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente en de MGR.

   

  Per 1 januari 2018 zijn de samenwerkingsverbanden van Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre ondergebracht bij de MGR SD CG. Daarvoor is de regeling met instemming van de raden aangepast en heeft het Algemeen Bestuur dit op 8 december 2017 bekrachtigd. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2018 de medewerkers in dienst zijn bij de MGR SD CG.