• Login

 • Privacy statement

  Fysieke overlegtafels (verslagen)

  In april 2016 zijn wij gestart met het organiseren van fysieke overlegtafels. Samen met aanbieders en cliëntvertegenwoordigers wordt gesproken over onderwerpen als hulp bij huishouden, hulpmiddelen en opvoedhulp maar ook over programma van eisen, instapcriteria en tarieven.


  Hier vindt u de verslagen van de overlegtafels die hebben plaatsgevonden:

   

  marktconsultatie 8 december 2016:
  Presentatie 8 december 2016 – Activerend werk
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – Activerend werk
  Presentatie marktconsultaties 8 december 2016 – Crisis
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – Crisis
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – Beschermd wonen
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – GGZ
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – Hulp bij huishouden
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – Dyslexie


  reactie op (digitale)overlegtafels:
  Digitale overlegtafel Ondersteuning op locatie Jeugd
  Digitale overlegtafel Ambulante ondersteuning WMOenJeugd


  overlegtafel 18 augustus 2016:
  Verslag overlegtafel Transformatie crisisopvang


  overlegtafels 7 juli 2016:
  Verslag overlegtafel Activerend Werk
  Verslag Social Return
  Verslag overlegtafel Verblijf 

  overlegtafel 5 juli 2016:
  Verslag transformatietafel Crisisopvang


  overlegtafels 28 juni 2016:
  Verslag overlegtafel Ondersteuning op locatie GGZ
  Verslag overlegtafel Ondersteuning op locatie
  Verslag overlegtafel Ondersteuning op locatie JenO


  overlegtafel 14 juni 2016:
  Verslag transformatietafel crisisopvang


  overlegtafels 19 mei 2016:
  Instapcriteria en PvE SociaalDomein 2017 – concept – versie dd 12 mei 2016
  18 Overlegtafel ‘Tarieven drang’ 19 mei
  19 Overlegtafel ‘Tarieven ambulante ondersteuning jeugd’ 19 mei
  20 Overlegtafel ‘Tarieven ambulante ondersteuning wmo’ 19 mei
  21 Overlegtafel ‘Tarieven beschermd wonen’ 19 mei
  22 Overlegtafel ‘Tarieven verblijf’ 19 mei
  23 Overlegtafel ‘Tarieven spoedeis. hulp en crisisz. zv’ 19 mei
  24 Overlegtafel ‘PvE ambulante ondersteuning drang’ 19 mei
  25 Overlegtafel ‘PvE ambulante ondersteuning jeugd’ 19 mei
  26 Overlegtafel ‘PvE ambulante ondersteuning wmo’ 19 mei
  27 Overlegtafel ‘PvE beschermd wonen’ 19 mei
  28 Overlegtafel ‘PvE Verblijf’ 19 mei
  29 Overlegtafel ‘PvE spoedeisende hulp en crisiszorg zv’ 19 mei
  30 Overlegtafel ‘PvE maatschappelijke opvang’ 19 mei
  31 Overlegtafel ‘PvE jeugdbescherming- en reclassering’ 19 mei


  overlegtafels 6 april 2016:
  9. Overlegtafel Jeugdbescherming 6 April
  10. Overlegtafel LVB 6 april 2016
  11. Overlegtafel Jeugd en Opvoedhulp 6 april 2016
  12. Overlegtafel Jeugd GGZ 6 april 2016
  13. Overlegtafel Drang 6 april 2016
  14. Overlegtafel Dyslexie 6 april 2016
  15. Overlegtafel Ambulante begeleiding 6 april 2016
  16. Overlegtafel Verblijf 6 april 2016
  17. Overlegtafel Productvereenvoudiging Jeugd 6 april 2016


  overlegtafels 5 april 2016:
  1. Overlegtafel Productvereenvoudiging WMO 5 april 2016
  2. Overlegtafel Beschermd Wonen 5 april 2016
  3. Overlegtafel Hulp bij huishouden 5 april 2016
  4. Overlegtafel Hulpmiddelen 5 april 2016
  5. Overlegtafel Dagbesteding 5 april 2016
  6. Overlegtafel Begeleiding 5 april 2016
  7. Overlegtafel Maatschappelijk opvang 5 april 2016
  8. Overlegtafel Activerend werk 5 april 2016


  Deze verslagen betreffen een schriftelijke weergave van de fysieke overlegtafels Marktconsultatie Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland. De weergegeven inhoud kan gebruikt worden voor definitie van producten en/of diensten en inkoopdocumenten op het gebied van de inkoop Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland. Nadrukkelijk wordt vermeld dat aan deze informatie geen rechten ontleend kunnen worden.