• Login

 • Privacy statement

  Interactief Aankoopsysteem

  De inkoop verloopt digitaal via het Interactief Aankoopsysteem (I.A.S.).


  I.A.S. is gezamenlijk ontwikkeld voor de inkoop van regionale (en bovenregionale) Jeugd, WMO, centrumtaken en activerend werk. I.A.S. biedt ons meer en betere mogelijkheden om de transformatie in het sociale domein de komende jaren te realiseren.

  Naast de aanbieders die zich reeds hebben ingeschreven kunnen vanaf 1 januari 2017 ook continu nieuwe aanbieders toetreden als zij voldoen aan de algemene bepalingen, instapcriteria en programma van eisen). Het aanbod van zorgaanbieders wordt hierdoor breder, zodat beter ingespeeld wordt op de vragen en wensen van inwoners.


  Op 1 september 2016 was er een informatiebijeenkomst over het inkoopproces. Bekijk hier de powerpointpresentatie:
  presentatie zorgaanbieders 1 september 2016

  Stappenplan IAS

  Handleiding Interactief Aankoop systeem (IAS).cleaned