• Login

 • Privacy statement

  Meldpunt signalen

  Meldpunt Signalen Zorg Regio Centraal Gelderland

  Wilt u een signaal melden over geleverde zorg? Er zijn diverse manieren om uw signaal te melden:
  Online via onderstaand formulier;
  Telefonisch via (026) 702 97 00 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 11:00 – 14:00 uur)
  Per post: MGR Sociaal Domein CentraalGelderland t.a.v. Meldpunt Signalen Zorg, Dorpsplein 1, 6931 CZ Westervoort.

   

  Op uw melding is de privacyverklaring van het Meldpunt Signalen Zorg van toepassing. Lees deze goed door. Door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden verklaart u de privacyverklaring van het Meldpunt Signalen Zorg te hebben gelezen en te aanvaarden.

  Wat is een signaal en voor welke signalen kunt u terecht bij het Meldpunt Signalen Zorg Regio Centraal Gelderland?
  Een ‘signaal’ is een teken waarmee een persoon wijst op een in zijn ogen ontoelaatbare situatie.

  Fraude: Het opzettelijk en doelbewust in strijd met regels handelen met het oog op eigen of andermans gewin (financieel).
  Onrechtmatigheid: Handelen (of nalaten) dat een inbreuk op een recht oplevert, in strijd is met een wettelijke plicht of in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt. Voorbeeld: declaratie en geleverde zorg komt niet overeen, onbekend onderaannemerschap, onduidelijkheid in bedrijfsnaam;
  Oneigenlijk gebruik: Een declaratie is juist naar de letter van de wet, maar druist in tegen de geest van de wet.

  Onheuse bejegening: Onheus bejegenen van cliënten, ronselen/dwingen van cliënt. Voorbeeld: dwingen van cliënt tot tekenen van zorgovereenkomst;
  Onvoldoende kwaliteit: Zorg/zorgplan of personeel is slecht of onvoldoende. Voorbeeld: onder gekwalificeerd personeel of onvoldoende zorg geleverd;
  Niet kantelingsgericht werken:Waaronder geen zorgplan, geen zelfregie, geen één gezin één plan regisseur, gebrek aan betrekking van het sociale netwerk. Voorbeeld: cliënt heeft geen zelfregie over eigen zorgplan;
  Ondoelmatig/ongepast gebruik: Een declaratie is in overeenstemming met geleverde ondersteuning en/of jeugdhulp, maar is niet noodzakelijk en/of effectief. Er is sprake van ‘overbehandeling’ (verspilling) of juist onderbehandeling.
  Overige signalen.

   

  Anoniem melden

  Wij kunnen anonieme meldingen wél aannemen en verzamelen, maar niet terugkoppelen. Anonieme meldingen kunnen ook via het Landelijke Meldpunt Zorg anoniem worden aangenomen. Wordt uw melding via het Landelijke Meldpunt Zorg doorgespeeld naar de Inspectie, dan zullen zij zich tot het uiterst inspannen om te voorkomen dat herleiding kan plaatsvinden. Houdt u er wel rekening mee dat er door de aard van sommige anonieme meldingen geen onderzoek mogelijk is.

   

  Wat gebeurt er met uw melding bij het Meldpunt Signalen Zorg Regio Centraal Gelderland?

  • Het Meldpunt registreert deze signalen in een databank, maakt een dossier aan en stuurt de melder binnen drie werkdagen een bevestiging;
  • Het Meldpunt agendeert het signaal op het tweewekelijks overleg van de regionale projectgroep Kwaliteitstoezicht;
  • De projectgroep Kwaliteitstoezicht weegt de signalen aan de hand van criteria en zet vervolgacties uit;
  • Deze vervolgacties worden, afhankelijk van de gewenste actie, al dan niet gezamelijk opgepakt door de relatiemanagers van Regio Centraal Gelderland, Module Inkoop in samenwerking met Wmo-toezicht Gelderland-Midden of de Inspectie jeugd;
  • Het Meldpunt koppelt de afwikkeling van een signaal terug aan de melder. In verband met privacyregels kan niet altijd de uitkomst van het onderzoek worden teruggekoppeld.

   

  velden met een * zijn verplicht

  Meldingsformulier WMO en Jeugdwet

  Meldpunt Signalen Zorg, Regio Centraal Gelderland

  *deze velden zijn verplicht

   

   

  Noteer hier uw signaal:

  Dank u voor het invullen. U krijgt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.

  Vanwege de privacyregels ontvangt u niet in alle gevallen de uitkomst van het onderzoek. U ontvangt wel altijd een nadere terugkoppeling van uw signaal.


  *Privacyverklaring