• Login

 • Privacy statement

  Ambulante ondersteuning

  Ambulante ondersteuning zorgt ervoor dat inwoners hun persoonlijke zaken op orde kunnen krijgen en houden. Dit kan individuele ondersteuning zijn, maar ook in een groep.

   

  Ambulante ondersteuning is één van de producten binnen de Jeugd-GGZ. In de aanbesteding van de producten binnen de Jeugd-GGZ per 1 januari 2018 is in het document ‘Procesbeschrijving’ (bekend bij gecontracteerde zorgaanbieders) opgenomen, dat de zorgaanbieder start met een intake, gesprekken en (indien van toepassing) het bepalen van de diagnose. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld. Dit plan wordt afgestemd met de medewerkers van de toegang (bijv. wijkcoach, jeugdconsulent) en de jeugdige. Na afstemming van het plan wordt gestart met de daadwerkelijke behandeling. Om ervoor te zorgen dat deze afstemming soepel verloopt, hebben de gemeenten toegezegd dat zij een reactietijd hanteren van een week. Dat betekent dat een zorgaanbieder contact opneemt via de contactgegevens van de gemeente en dat als er binnen een week geen reactie volgt, de behandeling mag worden gestart.

   

  Marktconsultatie ”Hulp bij Huishouden/Ondersteuning thuis/Combi-ondersteuning ‘

  Digitale marktconsultatie ‘Productomschrijvingen en bekostiging Jeugd-GGZ’


  Aanvullende informatie:
  • Thuis of op locatie zijnde niet bij een locatie van een zorgaanbieder.
  • Alle leeftijden: ondersteuning en begeleiding eventueel aangevuld met Algemene dagelijkse levensverrichtingen (individueel/groep) bij opvoeding, het voeren van huishouding, ouder worden/dementie, ggz beperking, dagactiviteiten (bijvoorbeeld in school of buurthuis). Van basis tot specialistisch, combihulp bij het huishouden HH en begeleiding nadruk begeleiding.
  • 0-18/23jr behandeling ggz (bijvoorbeeld op school of kinderopvanglocatie), lvb, opvoedings- en gedragsproblemen, persoonlijke verzorging, diagnostiek en behandeling.
  • Drang: toezien op naleving afspraken in het kader van veiligheid en ondersteuning.


  Ambulante ondersteuning bevat de volgende sub-percelen:
  • Dagbehandeling individueel
  • Jeugd en opvoedhulp
  • Begeleiding groepsverband
  • Individuele begeleiding
  • Behandeling Jeugd-GGZ, te weten generalistische basis GGZ, speciaistische GGZ, waaronder diagnosebehandelcombinaties, overige prestaties specialistische GGZ
  • Drang (toezien op naleving afspraken in het kader van veiligheid en ondersteuning)


  Verslagen overlegtafels:
  26 Overlegtafel ‘PvE ambulante ondersteuning wmo’ 19 mei
  25 Overlegtafel ‘PvE ambulante ondersteuning jeugd’ 19 mei
  24 Overlegtafel ‘PvE ambulante ondersteuning drang’ 19 mei
  20 Overlegtafel ‘Tarieven ambulante ondersteuning wmo’ 19 mei
  19 Overlegtafel ‘Tarieven ambulante ondersteuning jeugd’ 19 mei
  18. Overlegtafel ‘Tarieven drang’ 19 mei
  15. Overlegtafel Ambulante begeleiding 6 april 2016
  13. Overlegtafel Drang 6 april 2016


  Reacties digitale tafels:
  Digitale overlegtafel Ambulante ondersteuning WMOenJeugd

  Overlegtafels met dit onderwerp