• Login

 • Privacy statement

  Beschermd wonen

  Beschermd wonen is een accommodatie van een instelling met toezicht en begeleiding. Dit is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoner en deelnemen aan de maatschappij. Ook mensen met een psychische of psychosociale problemen komen hiervoor in aanmerking.


  Beschermd wonen bevat de volgende sub-percelen:
  • Wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.
  • Bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.
  • Beschermd wonen zonder verblijf bestaat uit een integraal pakket van ondersteuning op gepland en ongeplande momenten inclusief eventueel toezicht. De ondersteuning is afgestemd op de behoefte van de cliënt en conform de afspraken in Mijn Plan. Voor componenten huishoudelijke hulp en voeding zijn de cliënten zelf verantwoordelijk. Dit is een onderdeel van het integrale tarief.

   

  Werkwijze LVB doelgroep beschermd wonen gemeente Renkum

   

  Verslag marktconsultatie ‘Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’ d.d. 18-12-2017

  Marktconsultatie ‘van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis


  Marktconsulatie 8 december:
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – Beschermd wonen


  Verslagen overlegtafels:
  27 Overlegtafel ‘PvE beschermd wonen’ 19 mei
  21 Overlegtafel ‘Tarieven beschermd wonen’ 19 mei
  2. Overlegtafel Beschermd Wonen 5 april 2016

  Overlegtafels met dit onderwerp