• Login

 • Privacy statement

  Crisiszorg ggz/spoedeisende zorg zonder verblijf

  Deze hulpverlening wordt ingezet als de veiligheid van een jongere direct in gevaar komt (spoedeisende zorg en crisishulp zonder verblijf). Onderstaand vindt u de verwijskaart crisishulp:
  Sociale Kaart Crisishulp RegioCentraal Gelderland

   

   

  crisiszorg_web

   

  Aanvullende informatie:
  Spoedeisende zorg en crisishulp heeft betrekking op hulpverlening die wordt ingezet als de veiligheid van een jongere direct gevaar loopt. Het gaat dan om een ambulant traject, een plaatsing in het netwerk van de jeugdige of een plaatsing op een crisis bed bij een zorgaanbieder. Deze hulp is, indien noodzakelijk, onmiddellijk beschikbaar. Jeugdigen, ouders en professionals die met een crisissituatie te maken hebben kunnen de spoedeisende zorg en crisishulp 7 dagen per week en 24 uur per dag bereiken. Er wordt een taxatie gemaakt van de ernst van de telefonische melding en de noodzakelijke hulp wordt ingezet. Vanaf 1 januari 2017 wordt gewerkt met één intersectorale regeling voor spoedhulp en crisis (J&O, LVB en JGGZ).


  Crisiscafé:
  Crisiscafé Regio Centraal Gelderland uitnodiging 16 maart


  Marktconsulatie 8 december:
  Presentatie marktconsultaties 8 december 2016 – Crisis
  Presentatie marktconsultaties 8 december 2016 – CrisisVerslag marktconsultaties 8 december 2016 – Crisis
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – GGZ


  Verslagen overlegtafels:
  Verslag overlegtafel Transformatie crisisopvang
  29 Overlegtafel ‘PvE spoedeisende hulp en crisiszorg zv’ 19 mei
  23 Overlegtafel ‘Tarieven spoedeis. hulp en crisisz. zv’ 19 mei

  Overlegtafels met dit onderwerp