• Login

 • Privacy statement

  Dyslexie

   

  Overlegtafel Dyslexie d.d. 8 oktober 2018

   

  Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er diagnose en behandeling mogelijk van ernstige vormen van dyslexie.

   

  Dyslexie is één van de producten binnen de Jeugd-GGZ. In de aanbesteding van de producten binnen de Jeugd-GGZ per 1 januari 2018 is in het document ‘Procesbeschrijving’ (bekend bij gecontracteerde zorgaanbieders) opgenomen, dat de zorgaanbieder start met een intake, gesprekken en (indien van toepassing) het bepalen van de diagnose. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld. Dit plan wordt afgestemd met de medewerkers van de toegang (bijv. wijkcoach, jeugdconsulent) en de jeugdige. Na afstemming van het plan wordt gestart met de daadwerkelijke behandeling. Om ervoor te zorgen dat deze afstemming soepel verloopt, hebben de gemeenten toegezegd dat zij een reactietijd hanteren van een week. Dat betekent dat een zorgaanbieder contact opneemt via de contactgegevens van de gemeente en dat als er binnen een week geen reactie volgt, de behandeling mag worden gestart.

   

  Digitale marktconsultatie ‘productomschrijvingen en bekostiging Jeugd-GGZ

   

  dyslexie_web

   


  Marktconsulatie 8 december:
  Verslag marktconsultaties 8 december 2016 – Dyslexie

  Verslag overlegtafels:
  14. Overlegtafel Dyslexie 6 april 2016

  Overlegtafels met dit onderwerp