• Login

 • Privacy statement

  Verblijf

  Voor 0-18 en 18-23 jarigen is er behandeling en verblijf mogelijk bij opvoedings- of gedragsproblemen. Ook is er gezinsvervangend verblijf mogelijk zoals een gezinshuis en pleegzorg. Voor alle leeftijden is er logeeropvang en kortdurend verblijf.

   

  Verblijf is één van de producten binnen de Jeugd-GGZ. In de aanbesteding van de producten binnen de Jeugd-GGZ per 1 januari 2018 is in het document ‘Procesbeschrijving’ (bekend bij gecontracteerde zorgaanbieders) opgenomen, dat de zorgaanbieder start met een intake, gesprekken en (indien van toepassing) het bepalen van de diagnose. Op basis hiervan wordt een plan opgesteld. Dit plan wordt afgestemd met de medewerkers van de toegang (bijv. wijkcoach, jeugdconsulent) en de jeugdige. Na afstemming van het plan wordt gestart met de daadwerkelijke behandeling. Om ervoor te zorgen dat deze afstemming soepel verloopt, hebben de gemeenten toegezegd dat zij een reactietijd hanteren van een week. Dat betekent dat een zorgaanbieder contact opneemt via de contactgegevens van de gemeente en dat als er binnen een week geen reactie volgt, de behandeling mag worden gestart.

   

  Mini-conferentie Pleegzorg d.d. 12 oktober 2017

   

  verblijf_web

   


  Verblijf bevat de volgende sub-percelen:
  • 0-18/23jr: behandeling en verblijf (ggz, lvb, opvoeding/gedrag), gezinsvervangend verblijf onder meer gezinshuis, pleegzorg, meeleefgezin, kamertraining.
  • Vrijwillig en gedwongen (regionaal deel).
  • Alle leeftijden: logeeropvang/kortdurend verblijf (inclusief respijtzorg).


  Verslagen overlegtafels:
  28 Overlegtafel ‘PvE Verblijf’ 19 mei
  22 Overlegtafel ‘Tarieven verblijf’ 19 mei
  16. Overlegtafel Verblijf 6 april 2016

   

  Overlegtafels met dit onderwerp