• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  13 december 2018

  Pleegzorg: achtergrond en afspraken in Centraal Gelderland

  Op 3 oktober 2018 hebben de 11 gemeenten in de regio Centraal Gelderland een aantal werkafspraken vastgelegd in het document ‘Pleegzorg: achtergronden en afspraken in Centraal Gelderland‘. De werkafspraken zijn in nauw overleg met de aanbieders van pleegzorg tot stand gekomen en bouwen voort op de lopende contracten. Het document geeft uitleg bij de belangrijkste begrippen bij het onderwerp pleegzorg en geeft antwoord op vragen die vanuit de praktijk worden gesteld.

   

  De belangrijkste (nieuwe) werkafspraken zijn:

  • Weekendverlof: We adviseren om de pleegzorg zoveel als mogelijk standaard voor 7 dagen per week te vergoeden. In het tarief is rekening gehouden met weekendverloven.
  • Bijzondere kosten: Vanaf 1-1-2019 worden de bijzondere kosten geïntegreerd in het basistarief pleegzorg. Het is vanaf dat moment niet meer nodig om de bijzondere kosten apart in te zetten.
  • Weekendpleegzorg: De aanbieder doet een voorstel voor het ambulante product (o.a. het bemiddelingswerk, begeleiding van ouders en begeleiding van pleegouders) én het werkelijk aantal verblijfsetmalen. Het ambulante product varieert van een 30 tot 60 uur Jeugdhulp per jaar. Het in te zetten aantal uren hangt af van of het om een nieuw gezin, om een eerste match, om een ervaren gezin, of om een voortzetting van een bestaande plaatsing gaat. Na overleg gaat de lokale toegang hiermee akkoord. Het werkelijk aantal etmalen in weekendpleegzorg wordt van te voren afgesproken/geraamd in overleg tussen aanbieder en consulent lokale toegang.
  • Verlengde pleegzorg: In de regio Centraal Gelderland laat de verantwoordelijke gemeente de pleegzorgplaatsing standaard doorlopen tot het 21ste jaar. Behalve als er in het belang van de jeugdige redenen zijn om een andere keuze te maken. Indien nodig kan een verlenging tot 23 jaar worden ingezet.
  • Woonplaatsbeginsel en gezag: De toepassing van het woonplaatsbeginsel bij pleegzorg (van 18) tot 21 jaar is hetzelfde als bij (voorheen) verlengde pleegzorg. Dat wil zeggen dat de gemeente waar het pleegkind van 18 jaar of ouder woont verantwoordelijk is. Zie hiervoor het ‘stappenplan bepaling verantwoordelijke gemeente’. In 2020 zal dit gaan wijzigen door een wijziging van de Jeugdwet.
  • Toekomstplan: Ruim voor de 17e verjaardag kijken de betrokkenen vooruit (de jongere zelf, ouders, pleegouders, persoonlijk netwerk, de (gezins)voogd en de pleeggezinbegeleider, betrokken consulent van de lokale toegang). Gezamenlijk wordt bekeken wat het best passende toekomstplan van de jongere is. Uiterlijk op 17-jarige leeftijd is er een plan wat de jongere bespreekt met de betrokken lokale toegang. Wanneer de jongere na zijn/haar 18e geen bemoeienis wenst wordt in het ‘Toekomstplan’ wel vastgelegd hoe een ‘follow up’ gemaakt kan worden om de jongere alsnog de kans te bieden ondersteuning te vragen.

   

   

  Bij vragen of onduidelijkheden wordt geadviseerd contact op te nemen met de backoffice van de betreffende gemeente.