• Login

 • Privacy statement

  Privacyrechten

  Uw rechten bij verwerking van uw gegevens
  U heeft er recht op te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat we daar mee doen. Die gegevens moeten kloppen. Daar waar wij uw gegevens nodig hebben voor onze wettelijke taken dienen wij daarover te beschikken. Als wij over uw gegevens beschikken op basis van uw toestemming dan kunt u die ook weer intrekken.

   
  Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor een taak die wij uitvoeren namens uw gemeente, dan moet u uw verzoek indienen bij uw gemeente. Dat zal het geval zijn als het gaat om leerplicht of schoolverzuim; als het gaat om arbeidsbemiddeling door het Werkgeversservicepunt; of als het gaat om contractbeheer voor inkoop in het sociaal domein. Op de website van uw gemeente vindt u nadere informatie.

   

  Uw rechten
  Als van u persoonsgegevens worden verwerkt heeft u onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, art. 13 t/m 21) bepaalde rechten. Dat zijn:
  Recht op informatie
  U moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.
  Recht op inzage
  U heeft het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en om te controleren waarvoor en op welke manier uw gegevens worden verwerkt.
  Correctierecht (recht op rectificatie)
  Als de gegevens niet kloppen of niet volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.
  Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)
  In gevallen waar u toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen; tenzij de verwerking is gebaseerd op een andere grondslag dan toestemming.
  Recht op beperking van de verwerking
  Als u denkt dat de gegevens niet kloppen of bezwaar maakt, kunt u vragen op de verwerking tijdelijk stop te zetten.
  Recht op bezwaar
  U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en te vragen om uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
  Recht op overdracht (dataportabiliteit)
  U heeft, indien van toepassing, het recht om te vragen de gegevens over te dragen naar een andere instantie die de verwerking van uw gegevens overneemt.

   
  Indienen van verzoek
  Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als via onderstaand formulier of via privacy@regiocentraalgelderland.nl worden gedaan. In alle gevallen zal onze Functionaris Gegevensbescherming uw aanvraag in behandeling nemen.

   

  Als de MGR sociaal domein centraal Gelderland de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, nemen wij uw verzoek in behandeling. Aan de hand van een verzoek kunnen we aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van uw identiteit. MGR Sociaal Domein CentraalGelderland heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen we laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of om naar de rechter te gaan.

   

  Als uw gemeente de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, moet u daar uw verzoek indienen.

   

  velden met een * zijn verplicht
  Overlegtafels met dit onderwerp