• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  23 oktober 2018

  Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22 november 2018

  Op 22 november staan de mogelijkheden voor consultatie en ambulante trajecten vanuit de Jeugd-GGZ centraal. Daarnaast wordt kort aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf.

   

  Consultatie en Advies en de Crisisfunctie vanuit Pro Persona
  Pro Persona verzorgt een presentatie van de mogelijkheden voor consultatie en advies en de crisisfunctie die zij verzorgen. Met de deelnemers aan de bijeenkomst wil zij in gesprek over de vragen en wensen die er bij de lokale teams leven.

   

  Pilot consultatie Karakter en Regio Centraal Gelderland
  In het najaar start Karakter met een pilot voor consultatie kinder- en jeugdpsychiatrie voor de lokale teams in de regio en voor behandelaren van Entrea / Lindenhout. Een consult kan bestaan uit deelname aan MDO, intercollegiaal overleg of medebeoordeling. De pilot wordt georganiseerd vanuit de Malburcht in de wijk Malburgen, maar is voor de gehele regio inzetbaar.

   

  FACT kind en jeugd regio Arnhem
  Kort na de zomer is het Factteam kind en jeugd van start gegaan. Dit is een samenwerkingsverband tussen Pro Persona, Karakter en RIBW AVV. Het team is gestart met het psychiatrisch behandelen en specialistisch begeleiden van jeugdigen en hun systeem, in de eigen leefomgeving en zo intensief als nodig is. Tijdens de presentatie een toelichting over de werkwijze van het team.
  Voor meer info over Fact kind en jeugd, zie informatie in het tekstvak ‘Het FACT- team is er voor’.

   

  Laatste ontwikkelingen in de Regio
  In september is het Regionaal Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2020 vastgesteld. In dit plan zijn vier Ontwikkellijnen gekozen: versterken van de lokale toegang, transformatie op ambulante hulpverlening, transformatie op verblijf en transformatie rondom complex scheidingen. Rondom deze vier Ontwikkellijnen worden Transformatietafels opgezet en Themabijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst tonen wij een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op deze onderwerpen.

   

  Voor wie?
  De themabijeenkomsten worden georganiseerd voor alle professionals die direct of indirect, vaak of weinig, te maken hebben met jeugdzorg of jeugdbescherming en -reclassering in de Regio Centraal Gelderland. Wij denken aan professionals van de sociale wijkteams en de lokale toegang, huisartsen, politie, onderwijs, jeugdzorgaanbieders, Jeugd-GGZ, ziekenhuis, bestuursadviseurs, enz. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld, maar ook opgehaald. We willen van alle betrokkenen horen waar ze behoefte aan hebben, waar ze tegenaan lopen, hoe ze kunnen worden geholpen om hun werk rondom de gezinnen beter uit te kunnen voeren.
  Stuur de uitnodiging gerust door naar je collega’s!

  Meer informatie via: michiel.noordanus@arnhem.nl

   

  Programma 22 november

  Tijd: 15.00 – 17.30 uur
  Locatie: Geniet in de Weerd (Weerdjesstraat 168 te Arnhem)
  Deelnemers: max. 75

  15.00 uur: Welkom
  15.10 uur: Laatste ontwikkelingen in de Regio
  15.30 uur: Consultatie en Advies en de Crisisfunctie vanuit Pro Persona
  16.00 uur: Pilot consultatie Karakter en Regio Centraal Gelderland
  16.30 uur: FACT kind en jeugd regio Arnhem
  17.00 uur: Netwerken met borrel

   

  Het FACT- team is er voor:
  – kinderen en jongeren tot 18 jaar met complexe psychiatrische problemen of vermoedens daarvan;
  – Onvoldoende aansluiting bij reguliere hulpverlening;
  – Verzorgingsgebied: Arnhem en regiogemeenten
  – Verstoorde draagkracht/draaglast verhouding in het gezin;
  – Gezinnen met problemen op meerdere levensgebieden;
  – Migrantenjeugd;
  – Jongeren met chronische problematiek of crisisgevoelige problematiek.

   

  Wil je een jeugdige aanmelden, of wil je overleggen over een casus? Neem dan contact op met onze aanmeldfunctionarissen:
  – Suzanne van Rijk: 06-55486406 / s.van.rijk@propersona.nl
  – Marlies Baltus-Quist: 06-52519693 / m.baltus@propersona.nl

   

  Heb je algemene vragen over FACT kind en jeugd Arnhem? Neem dan contact op met de zorgmanager: Sara Terhorst: 0611919655 / s.terhorst@propersona.nl

   

  Aanmelden

  Aangezien de capaciteit van de zaal beperkt is vragen wij u om uiterlijk vrijdag 16 november aan te melden via onderstaand formulier.

   

  velden met een * zijn verplicht