• Login

 • Privacy statement
  Nieuws
  8 december 2017

  Themabijeenkomst Jeugdbescherming en -reclassering d.d. 18-01-2018

  Transformatie 2018

  Tijdens de bijeenkomst op donderdag 18 januari a.s. staan we centraal stil bij de belangrijkste ontwikkelingen in de jeugdbescherming en -reclassering in onze regio. Bovendien wordt vooruit gekeken naar de stappen die we in 2018 willen zetten. Vertegenwoordigers van de Gecertificeerde Instellingen, jeugdzorgaanbieders, lokale toegang en gemeenten gaan samen werken aan transformatie en lichten hun eerste plannen toe.

   

  Thema: leren, reflecteren en zorgen delen

  Tijdens de workshops staat het thema ‘leren, reflecteren en zorgen delen’ centraal. We willen graag weten waar professionals in de lokale toegang of sociale wijkteams behoefte aan hebben:

  • Hoe kunnen professionals vroegtijdig signaleren als de veiligheid van kinderen in gezinnen in gevaar dreigt te geraken?
  • Hoe delen zij hun zorgen?
  • Welke stappen kunnen zij hierin zetten?
  • Wanneer kunnen zij deskundigen van andere organisaties erbij betrekken?
  • Hoe maak je onderling afspraken over de taakverdeling?
  • Wat heb je daarbij nodig?

  Let op: dit is geen training, maar een inventarisatie, op basis waarvan betrokken partijen hun aanbod kunnen vormen of aanpassen. Inventariseer dus s.v.p. vooraf bij je collega’s waar ze behoefte aan hebben!

  Tijdens de workshops (na de pauze) worden twee groepen gevormd. Ter plekke wordt de verdeling naar groepen bekend gemaakt.

   

  Voor wie?

  Voor alle professionals die direct of indirect, vaak of gelukkig heel weinig te maken hebben met jeugdbescherming en – reclassering in de Regio Centraal Gelderland. Wij denken aan professionals van de sociale wijkteams en de lokale toegang, huisartsen, politie, onderwijs, jeugdzorgaanbieders, Jeugd-GGZ, ziekenhuis, bestuursadviseurs, enz. Stuur de uitnodiging gerust door naar je collega’s!


   

  Programma 18 januari

  15.00 uur:         Welkom

   

  15.10 uur:         Terugblik 2017

  De laatste ontwikkelingen in de Jeugdbescherming en -reclassering

   

  15.20 uur:         Transformatie in de Jeugdzorg en Jeugdbescherming in 2018

  Vertegenwoordigers van de Gecertificeerde Instellingen, Jeugdzorgaanbieders, Lokale Toegang en de Gemeenten in Centraal Gelderland hebben afgesproken om samen een werkagenda voor 2018 op te stellen. Deze 4 partners zullen aangeven wat hun ambitie is, hoe ze hier aan willen gaan werken en op welke wijze ze hier de professionals bij willen betrekken.

   

  15.30 uur:         Start Workshops (parallel)

   

  17.00 uur:         Netwerken met borrel

   

  De aanmeldtermijn is gesloten. Indien u zich voor deze bijeenkomst heeft aangemeld, dan ontvangt u uiterlijk 16 januari a.s. een definitieve bevestiging.

   

  Programma Spoedeisende zorg en crisishulp 2017

  Regio Centraal Gelderland organiseert in 2017 naast de Overlegtafels JB/JB ook een aantal Crisiscafé’s. Hier staan de spoedeisende zorg en crisishulp jeugd centraal. Dit heeft uiteraard ook raakvlakken met jeugdbescherming en -reclassering. De laatste van dit jaar vindt plaats op donderdag 14 december a.s.

   

  Meer informatie over de themabijeenkomsten en crisiscafé’s via michiel.noordanus@arnhem.n