• Login

 • Privacy statement

  Bijeenkomsten

  Werkbijeenkomst Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  Dinsdag 13 juni, 15.00-17.30 uur
  Locatie: Gemeente Lingewaard


  Onderwerp: Netwerksamenwerking
  Thema I: Residentiƫle jeugdzorg en de samenwerking tussen GI, Jeugdzorg en Lokale toegang
  Thema II: Beschermingstafel, wat zijn de eerste ervaringen, hoe verhouden deze zich tot onze ambities


  De werkbijeenkomsten Jeugdbescherming & Jeugdreclassering zijn bijeenkomsten voor en door professionals, bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om de samenwerking te verstevigen.
  Het initiatief komt voort uit de Marktconsultatie op 8 december 2016. Samen met betrokken Gecertificeerde Instellingen (de Jeugdbescherming), sociale wijkteams en andere betrokken partijen het initiatief hebben genomen een visiedocument Jeugdbescherming en -reclassering voor de regio op te stellen. Het visiedocument is geen doel op zich, maar een middel om de transformatie vorm te geven en partijen te verbinden. Meer informatie volgt.