• Login

 • Privacy statement

  Veelgestelde vragen

  Het team van Module Inkoop beantwoordt dagelijks allerlei vragen over de regionale inkoop van zorgdienstverlening. Vragen, die wellicht ook bij u spelen. Vandaar dat we de veelgestelde vragen voor u op een rijtje hebben gezet. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.

   

  Zit uw vraag er niet bij, of wilt u meer weten naar aanleiding van een antwoord op een veelgestelde vraag? Stuur dan een e-mail naar inkoop@regiocentraalgelderland.nl of bel (026) 702 9700 (maandag tot en met vrijdag van 11:00 – 14:00 uur).

   

  Tip: U kunt gemakkelijk zoeken in de onderstaande vragen door tegelijkertijd ‘ctrl’ + ‘f’ in te drukken op uw toetsenbord! Vervolgens typt u bijvoorbeeld: MY-LEX en drukt u daarna vervolgens op de ‘enter’ toets op uw toetsenbord, waarbij alle vragen met betrekking tot MY-LEX gemakkelijk tevoorschijn zullen komen.

   

  NB aan de veelgestelde vragen (inclusief antwoorden) kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

   

  Welke gemeenten nemen deel aan Regio Centraal Gelderland?

  Zie hieronder voor een opsomming van de verschillende gemeenten:

   

  • Gemeente Arnhem;
  • Gemeente Doesburg;
  • Gemeente Duiven;
  • Gemeente Lingewaard;
  • Gemeente Overbetuwe;
  • Gemeente Renkum;
  • Gemeente Rheden;
  • Gemeente Rijnwaarden;
  • Gemeente Rozendaal;
  • Gemeente Wageningen;
  • Gemeente Westervoort;
  • Gemeente Zevenaar.

   

  NB de ‘Gemeente Rijnwaarden’ en de ‘Gemeente Zevenaar’ gaan fuseren waarbij de samengevoegde gemeente op 1 januari 2018 haar deuren zal openen en voortaan enkel de naam ‘Gemeente Zevenaar’ zal gebruiken (voor meer informatie omtrent dit onderwerp klik hier)

  Wat is de werkwijze van inkoop bij Regio Centraal Gelderland 2017?

  Gezamenlijk kopen de 12 gemeenten de individuele  ondersteuning en hulpverlening voor onze inwoners in. Per perceel kan dit voor één of meerdere gemeenten zijn.  Via onze website (algemene informatie) en het Interactief Aankoop Systeem (IAS) (platform voor ons digitaal inkoop systeem) kunnen aanbieders op elk moment gedurende het hele jaar inschrijven. Via deze website wordt ook gecommuniceerd over inkoop-gerelateerde vraagstukken van onze regio. Wij adviseren u onze website regelmatig te raadplegen en u in te schrijven voor de nieuwsbrief!

  Hoe kan ik als zorgaanbieder mijn betalingen registreren en mijn ingediende declaratie wijzigen?

  Bij vragen over financiën en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de desbetreffende gemeente. Een overzicht van de specifieke contactpersonen m.b.t. declaratie en facturatie voor de verschillende gemeenten kunt u hier vinden.

  Ik zou graag een overzicht willen van de contactgegevens van de verschillende gemeenten waaruit Regio Centraal Gelderland bestaat. Waar kan ik dit vinden?

  Op deze pagina vindt u een overzicht. In deze lijst vindt  u een overzicht van contactpersonen bij  de verschillende gemeenten met betrekking tot contract- / relatiebeheer, zorgtoewijzingen, declaratie / facturatie, berichtenverkeer (“techniek”), en tenslotte storingen / calamiteiten.

  Welke gemeenten hanteren een budgetplafond?

  De gemeente Wageningen en de gemeente Duiven hanteren een budgetplafond. Logischerwijs geldt dit niet bij de rest van de gemeenten die onderdeel vormen van Regio Centraal Gelderland. Voor 2018 is nog niet bekend of er wijzigingen zullen zijn met betrekking tot welke specifieke gemeenten een budgetplafond (zullen) hanteren. Dit antwoord zal worden ge-update indien meer bekend is.

  Kunt u mij een handleiding toesturen waaruit blijkt hoe het Interactief Aankoopsysteem (IAS) precies werkt?

  U kunt een handleiding voor het Interactief Aankoop Systeem (IAS) hier downloaden. Meer informatie over het IAS kunt u hier vinden. Inloggen op het IAS kunt u hier.

  Wat is een Interactief Aankoop Systeem (IAS) en hoe werkt de inschrijving?

  Het Interactief Aankoop Systeem (IAS) is een doorlopend inkoopsysteem en u kunt op ieder moment inschrijven. Er is geen sluitingsdatum. Specifiek voor de Jeugd-GGZ geldt: indien u inschrijft voor de nieuwe producten met ingangsdatum in 2018 is 23 oktober 2017 als datum genoemd voor inschrijving. Indien u zich voor deze datum hebt ingeschreven, dan kunnen wij garanderen dat de zorg op de betreffende datum omgezet kan worden bij de betreffende gemeenten. Ná deze datum doen wij ons uiterste best dit alsnog te realiseren maar kunnen wij geen garantie geven.

  Hoe werkt de procedure voor inschrijven op percelen bij Regio Centraal Gelderland precies?

  U kunt de uitleg hierover hier downloaden. NB u kunt alleen via het Interactief Aankoop Systeem inschrijven.

  Hoe kan ik mij inschrijven c.q. registreren als nieuwe zorgaanbieder?

  U kunt inschrijven door hier te klikken. NB u kunt alleen via het Interactief Aankoop Systeem inschrijven.

  Er staat in het Interactief Aankoop Systeem (IAS) dat ik ben gekwalificeerd maar ik zie nog geen contracten staan, dienen die daar niet te worden geplaatst?

  Als u bent gekwalificeerd zetten wij vervolgens geen contract in het Interactief Aankoop Systeem (IAS). Alles wordt digitaal vastgelegd en daarbij geldt de datum van kwalificatie. Bij een eerste inschrijving een perceel volgt altijd een gunningsbrief.

   

  Kunnen zorgaanbieders die zich nog niet hebben ingeschreven via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) alweer inschrijven, of kan dit pas vanaf 1 januari 2018?

  Aanbieders kunnen zich te allen tijde inschrijven in het Interactief Aankoop Systeem (IAS). Echter, wij kunnen niet altijd garanderen dat u dan ook al direct kunt leveren. Het duurt een aantal weken (gemiddeld drie tot zes) voordat uw inschrijving voor bepaalde producten ook zijn verwerkt door de gemeenten in hun front- en backofficesystemen. Eerst wordt uw inschrijving beoordeeld. Bij een volledige en juiste aanlevering van de gevraagde documenten kunt u als aanbieder gekwalificeerd worden. Vervolgens wordt één keer per maand een bestand naar de gemeenten verstuurd met alle gekwalificeerde aanbieders. Voor meer informatie  hierover, kunt u het beste een e-mail sturen naar: inkoop@regiocentraalgelderland.nl.

  Hoe kan ik een aanpassing met betrekking tot een inschrijving doorvoeren binnen het Interactief Aankoop Systeem (IAS)?

  U kunt in het Interactief Aankoop Systeem (IAS) op ieder moment aanpassingen doorvoeren. Dit doet u door een inschrijving in te trekken (alle gegevens blijven aanwezig!) en na wijziging deze opnieuw in te dienen.

  Ik ben zorgaanbieder en op zoek naar productcodes, waar kan ik die vinden?

  Als u kunt inloggen via het Interactieve Aankoop Systeem (IAS) zult u de productcodes daar tegenkomen. Deze kunt u vinden bij de vragenlijst en/of de documenten die specifiek horen bij uw inschrijving. Daarnaast kunt u contact opnemen met Module Inkoop van Regio Centraal Gelderland om daar uw vraag te stellen indien het u niet lukt om de productcodes te vinden.

  Ik heb een wijziging doorgevoerd in het Interactief Aankoop Systeem (IAS) met betrekking tot mijn adres en rekeningnummer en nu staat er dat ik niet meer gekwalificeerd ben! Klopt dit?

  Geen zorgen, u blijft gekwalificeerd! De verwerking van deze wijziging vergt enkel wat tijd. Regio Centraal Gelderland geeft deze wijziging door aan de desbetreffende gemeenten die dit zullen verwerken in hun systeem. NB wij zetten uw doorgevoerde wijzigingen in het Interactief Aankoop Systeem (IAS) niet zelf in één bepaald systeem.

  Ik heb mijn vraag of vragen al via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) gesteld. Is het zinvol om deze vraag dan nogmaals via inkoop@regiocentraalgelderland.nl te stellen?

  Vragen met betrekking tot uw inschrijving(en) stelt u via het Interactieve Aankoop Systeem (IAS). Als het een urgente vraag over uw contract betreft, kunt u een e-mail sturen naar inkoop@regiocentraalgelderland.nl en/of telefonisch contact opnemen met Regio Centraal Gelderland: (026) 800 1221. Vervolgens zal uw e-mail worden doorgezet naar de desbetreffende contract – of relatiebeheerder.

  Ik wil mij graag inschrijven via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) op meerdere percelen en merk hierbij op dat er twee verschillende Uniform Europees Aanbestedingsdocumenten zijn. Klopt dit wel?

  Ja, dit klopt! Afhankelijk van uw perceel kan dit afwijken.

  Ik heb mij al een tijdje geleden ingeschreven in via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) en vraag mij af of ik als aanbieder gekwalificeerd ben. Hoe kan ik dit controleren?

  Indien u bent gekwalificeerd, krijgt u hierover niet direct individueel bericht. Één keer per maand wordt er een bericht gestuurd naar alle nieuwe gekwalificeerden. De berichtgeving met betrekking tot kwalificering gaat tezamen met de berichtgeving inzake Producten en Diensten Catalogus (PDC). Indien u nog geen bericht heeft gehad omtrent kwalificering maar wel al diensten wilt gaan leveren, dan kunt u via de desbetreffende gemeenten de vraag stellen of u al gekwalificeerd bent. De desbetreffende gemeente zal vervolgens contact met Regio Centraal Gelderland opnemen om te valideren of u als aanbieder al gekwalificeerd bent.

  Bij het inschrijven via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) staat in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat ik een verzekering tegen beroepsrisico’s moet hebben. Is dit verplicht of mag er van worden afgeweken?

  Ja, het is verplicht: neem contact op met uw desbetreffende verzekeraar en sluit vervolgens de verzekering af die u wordt geadviseerd.

  U dient een beroeps- en/of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (waarbij de laatste zowel voor particulieren als bedrijven kan gelden) te hebben. Er wordt dus niet per definitie gevraagd om beroepsrisico’s af te dekken. U dient zich afdoende te verzekeren voor de diensten die u levert. Elke zorgaanbieder dient zelf bij de desbetreffende verzekeraar na te gaan wat voldoende is om aansprakelijkheid bij door hen te leveren diensten af te dekken.

  NB als een inschrijver geen verzekering heeft, dan komt deze niet in aanmerking voor gunning van de opdracht. In elke aanbesteding eisen wij dat inschrijvers een verzekering hebben. De achterliggende motivering om dit te eisen is, dat het voor ons als aanbestedende dienst niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen de veelheid van verschillende aanbieders. Daarnaast kunnen wij niet accuraat genoeg inschatten of het te verzekeren risico van een individuele zorgaanbieder nihil, klein, of groot is.
  Op pagina 35 van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna: UEA) wordt u verplicht een adequate beroeps- en/of wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben. In het UEA verklaart u dat u inderdaad in het bezit bent van een dergelijke verzekering. Daarnaast dient u het specifieke verzekerde bedrag aan te geven.

  Bij het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij de inschrijving voor het perceel Beschermd wonen staat een vraag met betrekking tot ‘omzet’ (zie pagina 12). Wat moet ik hier invullen? Er staat bijv. betrokken bedrag waarbij ik ja/nee plus een bedrag kan invullen. Wat voor een antwoord dien ik hier te geven?

  U dient hier het jaartal in te vullen met het (betrokken) bedrag van de omzet voor dat specifieke jaar. De ‘Ja’/’Nee’ vraag is een separate vraag. Hierbij dient u aan te geven of deze gegevens al dan niet elektronisch beschikbaar zijn.

  Bij het Uniform Europees Aanbestedingsformulier (UEA) deel IV Selectiecriteria, vraag B (Economische en financiële draagkracht) wordt er gevraagd naar algemene jaaromzet maar voor mijn BV’s (bedrijven zijn opsplitsingen van bestaande bedrijven) is de omzet in voorgaande jaren nog 0 euro/nihil. Wat dien ik hier dan in te vullen?

  De zorgaanbieders waarvoor u het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (hierna: UEA) invult zijn nieuw. Zij zijn echter wel ontstaan uit een afsplitsing van zorgaanbieders die altijd zorg hebben geleverd.  Voor de nieuwe entiteit  is het voor u logischerwijs nog niet mogelijk om een omzet van voorgaande jaren aan te leveren. Wij vragen de omzet van voorgaande jaren om een beeld te krijgen van de grootte/omvang van een zorgaanbieder. Het is geen criterium waarop u kunt afvallen. Als u hier een (goed onderbouwde) schatting kunt geven van de omzet van het bedrijfsonderdeel zoals die zou zijn geweest voor de splitsing, dan kunnen wij ons op basis daarvan een beeld vormen. Kunt u geen schatting invullen, dan is dat verder geen probleem.

  Klopt het dat de Jeugd & Opvoedhulp (J&O) contractering loopt tot 01-09-2018?

  Het volgende antwoord is van toepassing: de looptijd van de raamovereenkomsten is tot 2020 (met een optie om één jaar te verlengen). Dit blijkt uit de aanbestedingsdocumenten waar ook Jeugd & Opvoedhulp (J&O) onder valt:

   

  1.4.3 Looptijd van de raamovereenkomsten

  Opdrachtgever is voornemens binnen alle categorieën voor alle huidige percelen over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een initiële looptijd van 3 (drie) jaar en na positieve evaluatie een onbeperkt aantal verlengingsopties voor een periode van 1 (één) jaar per verlenging. Opdrachtgever kiest voor een theoretisch onbeperkte looptijd van de raamovereenkomsten aangezien zij een systematiek hanteert waarin zij samen met de markt wenst te komen tot de gewenste en benodigde transformatie in het Sociaal Domein. De hiertoe door partijen benodigde inzet, beoogde lange termijn resultaten, alsmede de wens om de focus binnen het Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland te richten op inhoud en kwaliteit van zorg voor burgers en niet op tijd- en kapitaalintensieve aanbestedingsprocedures hebben tot deze keuze geleid.

   

  Bron: Aanbestedingsdocumenten Jeugd & Opvoedhulp (J&O)

   

  Klopt het dat de bewerkersovereenkomst van Regio Centraal Gelderland een onbepaalde looptijd heeft en daarom ook voor de nabije toekomst hetzelfde zal blijven?

  Ja, deze geldt de gehele inkoopperiode 2017-2019.

  Klopt het dat wanneer ik mij via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) inschrijf dat er dan contracten zijn met diverse gemeenten in de omgeving?

  Tijdens uw inschrijving kunt u aangeven voor welke gemeenten (die onderdeel uitmaken van Regio Centraal Gelderland) u zorg wilt gaan aanbieden. NB als u aangeeft te willen leveren aan bepaalde gemeente(n) dient u vervolgens ook echt aan die vraag te kunnen voldoen. Het contract geldt voor alle gemeenten waarbij u heeft aangegeven in het Interactief Aankoop Systeem dat u zorg wilt gaan leveren.

  Wat zijn de voor- en nadelen van werken volgens een contract met de gemeente(n)?

  Het inschrijven via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) en het daarbij behorende berichtenverkeer vraagt een behoorlijke tijdsinvestering (nadeel). Echter, als het eenmaal goed staat of loopt dan gaat heel veel vanzelf en bent u bekend bij gemeente(n) als zorgaanbieder (voordeel). U dient het dus vooral te zien als een investering die zich later terugbetaalt.

  Ook hierbij geldt als tip: het is aan te raden om eens met collega zorgaanbieders in gesprek te gaan om van elkaar te leren als het gaat om dit soort zaken.

  Volgens het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dien ik een Kamer van Koophandel (KvK) uittreksel te bestellen, maar hierbij heb ik verschillende opties waaruit ik kan kiezen. Welke moet ik kiezen?

  In principe maakt het niet uit of u kiest voor het gewaarmerkte digitale of het gewaarmerkte papieren uittreksel (NB gewaarmerkt is verplicht). Wat wel belangrijk is, is dat op dit Kamer van Koophandel (hierna: KVK) formulier komt te staan wie tekenbevoegd is (naam van persoon inclusief handtekening). NB niet enkel het bedrijf als tekenbevoegde maar zowel het bedrijf inclusief de naam van de tekenbevoegde. Ten slotte, dient het uittreksel niet ouder te zijn dan een half jaar alvorens deze te uploaden bij uw inschrijving via het Interactief Aankoop Systeem.

  Hoe kan ik inloggen op/c.q. mij registreren op MY-LEX?

  MY-LEX is geen systeem voor aanbieders maar alleen voor de gemeenten zelf. Echter,  wanneer iemand in opdracht van een gemeente werkzaam is of werkzaamheden uitvoert in het sociaal domein bestaat er de mogelijkheid om voor MY-LEX een account te registreren. Hiervoor dient u contact op te nemen met de contactpersoon van uw desbetreffende gemeente (bijv. een bestuurs- of beleidsadviseur). Bij akkoord van de gemeente, zal Regio Centraal Gelderland u vervolgens in MY-LEX autoriseren voor een account. U dient het bovenstaande proces altijd te volgen ter registratie op MY-LEX, andere manieren van registratie zijn niet mogelijk. Na autorisatie kunt u met behulp van de door Regio Centraal Gelderland toegestuurde inloggegevens inloggen.

  Kan ik als aanbieder inloggen op MY-LEX en inzicht hebben in hoe mijn organisatie hierin te vinden is?

  Een aanbieder krijgt geen autorisatie en/of toegang tot MY-LEX. Enkel personen die namens de gemeenten zijn geautoriseerd zijn hiervoor bevoegd. Gecertificeerde instellingen en geautoriseerde verwijzers krijgen in 2018 mogelijk ook toegang tot MY-LEX. Logischerwijs betekent dit, dat u specifiek als aanbieder niet kunt inloggen en ook geen inzicht heeft in hoe u specifiek als organisatie te vinden binnen het systeem. Echter, om u een beeld te geven van hoe de MY-LEX omgeving eruit ziet kunt u hier een handleiding downloaden. Met betrekking tot welke gegevens van uw organisatie  in MY-LEX worden gezet, kunnen wij u vertellen dat deze uit het programma CTM komen.  Tot dit programma heeft u wel toegang. Daarnaast bestaat er in MY-LEX een directe koppeling met uw website in MY-LEX.

  Ik ben een zorgaanbieder kan ik dan toegang krijgen tot MY-LEX?

  MY-LEX is alleen beschikbaar voor de wijkteams c.q. lokale toegang van de 12 gemeentes van Regio Centraal Gelderland. Let op! Dit staat los van wat er vermeld is op de website van wijkteams Arnhem.

  Kunt u mij een handleiding toesturen waaruit blijkt hoe MY-LEX precies werkt?

  U kunt een handleiding voor MY-LEX hier downloaden.

  Hoe verhoudt zich de Producten en Diensten Catalogus (PDC) tot MY-LEX?

  Alle beschikbare informatie in MY-LEX is ook beschikbaar in de Producten en Diensten Catalogus (hierna: PDC). Echter, andersom geldt dit niet altijd. Dit komt door het feit dat de PDC maandelijks wordt aangeleverd terwijl MY-LEX “slechts” één keer per kwartaal wordt geüpdatet. NB dit betekent dat in de PDC soms actuelere informatie te raadplegen valt dan in MY-LEX.

  Wat is een Producten en Diensten Catalogus (PDC)?

  Een Producten en Diensten Catalogus (hierna: PDC) is specifiek voor de gemeenten maar niet voor de aanbieders. Met behulp van de PDC worden bij gemeenten de ‘back-office’ systemen ingericht zodat de verschillende aanbieders inzichtelijk worden voor de doorverwijzers zoals bijv. huisartsen.

   

  ‘Back-office’ is dat deel van de gemeente(n) dat specifiek is ingericht op de verwerking van administratieve processen met betrekking tot zorgaanbieders en hierbij geen direct contact met zorgaanbieders heeft (met andere woorden alles wat achter de schermen gebeurt).

  Wijkcoaches kunnen ons als zorgaanbieder nog niet vinden in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) terwijl wij als zorgaanbieder reeds staan ingeschreven voor twee verschillende percelen in het Interactief Aankoop Systeem (IAS). Zou u ervoor kunnen zorgen dat de wijkcoaches de gewenste zorg kunnen inzetten en ons ook kunnen vinden in de PDC?

  Het duurt ongeveer één maand voordat u gevonden kunt worden in de Producten en Diensten Catalogus (hierna: PDC) bij de gemeentes. NB enkel een inschrijving via het Interactief Aankoop Systeem (IAS) betekent nog niet dat u ook al gekwalificeerd bent als zorgaanbieder.

  Ik mag mijn product bij een huisarts aanbieden, maar zij willen eerst zien dat ik bij de gemeente ben ingeschreven, waar kan ik dat vinden en hoe kan ik dit aan hen laten zien?

  Wij adviseren u om bij de huisarts aan te geven, dat hij contact opneemt  met de betreffende gemeente(s) over gecontracteerde partijen (klik hier voor een lijst van contactpersonen van de gemeenten). Daarnaast kunt u contact opnemen met Module Inkoop van Regio Centraal Gelderland om daar uw vraag te stellen.

  Ik ben een ZZP’er’ en doe begeleiding ambulant. Ik heb verschillende cliënten in drie verschillende gemeenten. Ik ben van plan een nieuwe BV op te richten. Kan ik mijn bestaande cliënten zonder voorwaarden meenemen naar de nieuwe BV of moet ik een nieuwe aanbesteding indienen bij de verschillende gemeentes en nieuwe contracten afsluiten?

  Om bestaande cliënten mee te nemen naar de nieuwe BV kunt u het beste in overleg treden met de verschillende gemeentes. Het is dan de bedoeling dat de cliënten van uw huidige BV worden stopgezet en vervolgens overgezet op de nieuwe BV (op dezelfde datum). Dit betekent dat u beide BV’s moet laten voortbestaan zolang de overzetting nog niet heeft plaatsgevonden. Iedere gemeente moet dan nieuwe beschikkingen sturen.

   

  NB de inschrijving in CTM moet ook worden aangepast of er moet een nieuwe inschrijving worden gedaan aangezien de overeenkomst staat genoteerd op de oude onderneming en niet op de nieuwe BV.

  Ik wil graag zorg omzetten (dit is op cliënt niveau) kan ik hiervoor ook bij de Regio Centraal Gelderland aankloppen?

  U kunt het beste contact opnemen met de desbetreffende gemeente(n). Voor vragen op cliëntniveau kunt u terecht bij uw gemeente. U kunt hier een lijst van contactpersonen downloaden. Als u kijkt in kolom ‘G’ van de lijst dan zult u de verschillende contactpersonen met betrekking tot zorgtoewijzingen vinden van de verschillende gemeenten die onderdeel uitmaken van Regio Centraal Gelderland.nl

  Wat verandert er voor mij als zorgaanbieder als ik ga werken vanuit Zorg in Natura (ZIN) in plaats van Persoonsgebonden Budget (PGB)?

  Wanneer u vanuit Zorg in Natura (hierna: ZIN) gaat werken dient u zich in te schrijven en aan bepaalde kwalificaties te voldoen. U dient enkel te communiceren via het berichtenverkeer voor verwijzingen vanuit geautoriseerde verwijzers en uiteindelijk voor de betaling van de factuur.

   

  Hierbij geldt als tip: het is aan te raden om vooral bij collega zorgaanbieders te vragen wat de implicaties zijn van deze manier van werken.

  Waarin zit het verschil tussen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (PGB) voor een zorgaanbieder?

  Zorg in Natura (hierna: ZIN)
  Als u als zorgaanbieder kiest voor ZIN dan geldt het volgende: u dient zorg en begeleiding te bieden aan zorgafnemers waarbij u een contract met een zorgkantoor of gemeente(n) dient te hebben om dit te kunnen bewerkstelligen. NB wanneer u vanuit ZIN werkt betekent dit automatisch dat er eerst een contract met de gemeente(n) dient te zijn.

   

  Persoonsgebonden Budget (hierna: PGB)
  PGB betreft een geldbedrag waarmee zorg en begeleiding door een zorgafnemer kan worden ingekocht bij een zorgaanbieder.

   

  Wat zijn voorbeelden van geautoriseerde verwijzers?

  Dat zijn wijkteams/lokale toegang, gezinsvoogden (GI’s), huisartsen, en bijv. medisch specialisten.