• Login

 • Samenwerken en ontzorgen 
  Regio Centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in het sociale domein. Via de module Inkoop koopt de regio gezamenlijk diensten in op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. “Als regio staan we met zorgaanbieders en gemeenten gezamenlijk voor de opgave om de transformatie in het sociale domein zo goed mogelijk vorm te geven met als doel optimale dienstverlening voor de inwoners.” Zorgaanbieders, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers worden van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. Dat kan o.a. via de overlegtafels; Crisiscafé’s, werkbijeenkomsten en marktconsultaties. Meld u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

  Onderwerpen van gesprek Nieuws

  Themabijeenkomst Jeugdbescherming en -reclassering d.d. 07-09-2017

  Op 7 september staan twee thema’s op het programma. De deelnemers kunnen kiezen tussen een workshop Jeugdreclassering of een workshop Complexe scheidingen:   Jeugdreclassering in het gemeentelijke domein Deze bijeenkomst lees meer >

  Word jij onze nieuwe collega?

  Centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van 12 gemeenten in het sociale domein en is een zgn. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Via de module Inkoop koopt de regio gezamenlijk diensten in lees meer >

  Miniconferentie Pleegzorg d.d. 12 oktober 2017 (vooraankondiging)

  Kan het een tikkie minder?   Over de sterk gegroeide administratieve last en de toegenomen registratie- en rapportagedruk. Over wat we daaraan kunnen doen.   Georganiseerd door de werkgroep Pleegzorg lees meer >

  Project Uitfasering DBC’s voor Jeugd-GGZ in volle gang

  Gemeenten mogen na 2018 geen Jeugd-GGZ meer contracteren en bekostigen met behulp van de DBC-systematiek, omdat deze komt te vervallen per 1 januari 2018. Landelijk is de afspraak gemaakt dat lees meer >

  Werkproces contractgesprekken

  De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) Module Inkoop is verantwoordelijk voor het proces van inkoop, contractbeheer en relatiemanagement van Wmo, incl. Beschermd Wonen en Jeugdhulp. Op dit moment zitten we midden lees meer >

  Stappenplan IAS

  Bij de MGR krijgen we best wel veel vragen van aanbieders: Zoals wat de procedure inschrijven percelen 060717 is en van het Inter Actief Aankoopsysteem (IAS) tot en met het lees meer >

  Direct naar onze overlegtafels >