• Login

 • Regionale inkoop van zorg (Jeugd en Wmo)
  De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het sociale domein. Naast de module Inkoop, zijn per 1 januari 2018 ook het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en RBL Midden-Gelre als modules in deze Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Via de module Inkoop kopen de onderstaand genoemde gemeenten gezamenlijk diensten in op het gebied van Wmo en Jeugdhulp voor hun inwoners. Via deze site worden zorgaanbieders, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. Dat kan o.a. via de overlegtafels; Crisiscafé’s, werkbijeenkomsten en marktconsultaties. Meldt u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

  Onderwerpen van gesprek Nieuws

  Overlegtafel Jeugd-GGZ d.d. 3 juli 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt ten aanzien van de Jeugd-GGZ een nieuwe productindeling gehanteerd als vervanging voor de DBC-systematiek. Bij het werken met de nieuwe producten komt (vanuit lees meer >

  Overlegtafel ‘Kwaliteit’ d.d. 19-06-2018

  Zoals aangekondigd tijdens de bijeenkomst op 17 mei jl. in Burgers’ Zoo, nodigen wij de gecontracteerde zorgaanbieders uit om op dinsdag 19 juni 2018 deel uit te maken van de lees meer >

  Wij waken over uw privacy

  Privacymissie: Bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (hierna te noemen MGR) is gegevensbescherming een topprioriteit. Wij zijn transparant over wat we verzamelen, waarom we dat doen en lees meer >

  Hoe heeft u de bijeenkomst van 17 mei jl. ervaren?

  Aileen Möller, Zorgboerderij De Willemshoeve: “Ik kijk ernaar uit om vandaag meer informatie te krijgen over de regionale zorginkoop. Volgend jaar willen we de zorgboerderij uitbreiden en opsplitsen in twee lees meer >

  Gemeenten en zorgaanbieders samen: verbinding en vertrouwen staan centraal

  Op 17 mei 2018 organiseerde Regio Centraal Gelderland, Module Inkoop een bijeenkomst voor zorgaanbieders, gemeenten en sociale wijkteams. Van deze dag is een videoverslag gemaakt. 290 Deelnemers kwamen bijeen om lees meer >

  ‘Wandel mee met de ontwikkelingen in het Gelderse zorglandschap’ verslag van een geslaagde bijeenkomst op 17 mei jl.

  Ruim driehonderd zorgaanbieders, zorginkopers, zorgwethouders en zorgambtenaren uit regio centraal Gelderland bespraken donderdag 17 mei jl. hoe het gaat met de regionale samenwerking in de zorg. ‘Wandel mee met de lees meer >

  Naar alle nieuwsberichten >