• Login

 • Regionale inkoop van zorg (Jeugd en Wmo)
  Regio Centraal Gelderland bestaat uit een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het sociale domein en is een zogenaamde Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR). Naast de module Inkoop, stromen per 1 januari 2018 ook het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en RBL Midden-Gelre als modules in. Via de module Inkoop kopen de onderstaand genoemde gemeenten gezamenlijk diensten in op het gebied van Wmo en Jeugdhulp voor hun inwoners. Via deze site worden zorgaanbieders, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. Dat kan o.a. via de overlegtafels; Crisiscafé’s, werkbijeenkomsten en marktconsultaties. Meldt u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

  Onderwerpen van gesprek Nieuws

  Bijeenkomst ‘Regio Centraal Gelderland: samen voor elkaar’ d.d. 17 mei 2018

  “Regio Centraal Gelderland: samen voor elkaar”   Op donderdag 17 mei a.s. organiseert Regio Centraal Gelderland een bijeenkomst voor de gecontracteerde zorgaanbieders in de regio. Deze bijeenkomst zal in het lees meer >

  Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 22-03-2018

  Transformatie 2018 In 2018 zet de Regio Centraal Gelderland vol in op het terugdringen van het aantal jongeren op terreinvoorzieningen. De Jeugdbeschermingsorganisaties, de Jeugdzorgaanbieders, de Lokale Toegang en de Gemeenten lees meer >

  Accountantsverklaring en minimale productiecijfers

  De gecontracteerde zorgaanbieders dienen vóór 1 april a.s. een controleverklaring van de accountant bij de productieverantwoording(en) aan te leveren. Hierbij geldt in de gemeenten van Regio Centraal Gelderland, dat de lees meer >

  Verslag Marktconsultatie Wmo d.d. 28-03-2018

  Op 28 maart a.s. is van 09:30 tot 16:00 uur een Wmo marktconsultatie gehouden: In de ochtend van 09.30 tot 12.00 uur zijn we in gesprek gegaan over de huidige opzet lees meer >

  Informatiecollege ‘Samenwerking sociaal domein en jeugdstrafrechtketen’

  Op woensdag 7 februari vond een bijeenkomst plaats over de samenwerking tussen het sociaal domein en de jeugdstrafketen, georganiseerd door de regio’s Centraal Gelderland en FoodValley, in het WTC Arnhem. lees meer >

  Aanbesteding Beschermd Wonen

  Op 5 februari jl. is de aanbesteding van het perceel Beschermd Wonen in CTM gepubliceerd. Nadere informatie vindt u in CTM.

  Naar alle nieuwsberichten >