• Login

 • Regionale inkoop van zorg (Jeugd en Wmo)
  De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) sociaal domein centraal Gelderland is een samenwerkingsverband van diverse gemeenten in het sociale domein. Naast de module Inkoop, zijn per 1 januari 2018 ook het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en RBL Midden-Gelre als modules in deze Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Via de module Inkoop kopen de onderstaand genoemde gemeenten gezamenlijk diensten in op het gebied van Wmo en Jeugdhulp voor hun inwoners. Via deze site worden zorgaanbieders, gemeenten en cliëntvertegenwoordigers van harte uitgenodigd om hierover mee te praten. Dat kan o.a. via de overlegtafels; Crisiscafé’s, werkbijeenkomsten en marktconsultaties. Meldt u aan voor de nieuwsbrief, dan blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

  Onderwerpen van gesprek Nieuws

  Q&A / toelichting Addendum verwerking persoonsgegevens

  Begin juli heeft Regio Centraal Gelderland u gevraagd het Addendum privacy te accorderen. Op basis van vragen daarover is er een Q&A / toelichting Addendum verwerking persoonsgegevens samengesteld. Zie: Addendum lees meer >

  Themabijeenkomst Jeugdbescherming en Jeugdhulp met Verblijf d.d. 13 september 2018

  De Themabijeenkomsten 2018 zijn bedoeld voor alle professionals die een bijdrage kunnen leveren aan onze ambitie. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie gedeeld, maar ook opgehaald. We willen van alle betrokkenen lees meer >

  Bouwblokken SROI

  Bent u als zorgaanbieder SROI verplicht? Lees dan in deze Handleiding Social Return voor zorgaanbieders hoe u de waarde van een medewerker uit de doelgroep kunt berekenen.

  Geen persoonsgegevens in e-mail!

  Af en toe ontvangen we bij een vraag of opmerking over een zorgovereenkomst ook persoonsgegevens van een cliënt. Het doel is dan om de vraag te illustreren met een voorbeeld. lees meer >

  Heeft u het addendum privacy al geaccordeerd?

  Vanzelfsprekend is in de zorg de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en dat was het altijd al. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt dit nog eens benadrukt. lees meer >

  Overlegtafel Jeugd-GGZ d.d. 3 juli 2018

  Met ingang van 1 januari 2018 wordt ten aanzien van de Jeugd-GGZ een nieuwe productindeling gehanteerd als vervanging voor de DBC-systematiek. Bij het werken met de nieuwe producten komt (vanuit lees meer >

  Naar alle nieuwsberichten >