Regio Centraal Gelderland

Jeugdzorg & Maatschappelijke Ondersteuning

In de regio Centraal Gelderland werken 11 gemeenten samen op het gebied van Jeugdzorg, Wmo en Beschermd Wonen. De elf deelnemende regiogemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar vormen samen de regio Centraal Gelderland. Deze website geeft informatie over de manier waarop de samenwerking wordt vormgegeven en over de werkwijzen die we hebben afgesproken. De informatie is bedoeld voor uitvoerende professionals van diverse organisaties in onze regio. Naast de informatie over regionale samenwerking treft u ook informatie aan over de bovenregionale samenwerking in de jeugdzorg met de andere zes regio’s in Gelderland, de zogenaamde G7. Bovendien bevat de website informatie over een aantal vormen van hoog specialistische jeugdzorg, waarover op landelijke schaal afspraken worden gemaakt.

 

Organisatie en samenwerking
De regio Centraal Gelderland kent een formele samenwerking in de vorm van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGRCG). Hier worden taken uitgevoerd waar een directe juridische status voor nodig is, zoals de Inkoop van regionale WMO en Jeugdzorg. Daarnaast is er een netwerksamenwerking waar noodzakelijke gemeenschappelijke beleidskeuzes worden voorbereid. Deze concept beleidskeuzes worden gemaakt in het Regionaal Portefeuillehouders Overleg, door de wethouders Jeugd en WMO van de betrokken gemeenten. Vervolgens worden deze aan de Colleges van Burgemeesters en Wethouders of Raden van de gemeenten ter besluitvorming voorgelegd. Begin 2022 hebben de individuele gemeenten de Regiovisie op Samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO en Beschermd Wonen vastgesteld. Hierin staat uitgebreid beschreven hoe de netwerksamenwerking in de praktijk is georganiseerd.

Belangrijke beleidslijnen die in 2022 zijn uitgezet in de regio:


Uitgelicht

 Regiobeleid

De visie op samenwerking in de regio Centraal Gelderland is een uitwerking van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die de VNG namens alle Nederlandse gemeenten heeft opgesteld. In deze norm is afgesproken dat gemeenten hun samenwerking in een regiovisie vaststellen en daarmee transparant maken hoe zij samenwerken en invulling geven aan het opdrachtgeverschap.

Klik hier voor het visiedocument

afbeelding regionieuws

 Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"235183"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

afbeelding veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

 

{"tabBasic":{"type":"faq","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-help","topn":"1","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"235184"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":true,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Cookie-instellingen