Veel gestelde vragen

We noemen alleen de totale, geschatte, omvang van de jeugdhulp en daarmee niet meer specifiek hoeveel uren per week. Dit geeft ruimte aan maatwerk en het flexibel en efficiënt inzetten van de totale uren.

De GI stuurt de bepaling voor nu op naar lokaal team medewerker en centraal punt van de gemeente.

Dat is niet de bedoeling. De gemeente kan dan niet controleren of slechts één aanbieder gaat declareren.

Oplossen moet in samenspraak tussen GI, aanbieder, InkoopSDCG en betreffende gemeente.

Er is een contactpersonenlijst waarop van elke organisatie minimaal twee contactpersonen voorkomen. Deze lijst wordt minimaal twee keer per jaar gecontroleerd en  bijgewerkt. De lijst is te vinden binnen Vendorlink en wordt naar alle contactpersonen en teammanagers verzonden. 

Wijzigingen svp doorgeven aan bianca.ten.thije@connectie.nl

Ja, het is de bedoeling dat er altijd contact is, ook al lijkt de keuze al duidelijk. Dit geldt ook bij verlenging van de inzet jeugdhulp. Het contactmoment is mede bedoeld om je ‘partner’ bij een andere organisatie mee te nemen bij de zorg voor het kind of gezin. Mogelijk beschikt je partner over informatie die van belang kan zijn.

Ja, daar staan persoonsgegevens in. Het berichtenverkeer moet dus altijd beveiligd worden.

Wanneer een kind of gezin bekend is bij het Lokale Team dan kan een aantekening in het dossier worden gemaakt over het contact met de jeugdbeschermer.

Wanneer een kind of nieuw gezin nog niet bekend is bij het Lokale Team wordt ook geen registratie gemaakt

(zie ook memo registratie)

Het overleg is anoniem. De SKJ consulent kan juridisch niet verantwoordelijk worden gesteld. Wel is het raar dat de naam consulent bij de GI in het dossier komt te staan waar wel alle gegevens in vernoemd worden. Hier moet naar worden gekeken.

Nee, dit hoort bij de normale bekostiging. Enkel bij de inzet van ‘consultatie door jeugdbescherming (49J11)’ en ‘actieve consultatieve jeugdbescherming (49B61)’ wordt apart gedeclareerd.

Op Vendorlink is vanaf september 2022 een zoektool beschikbaar die uitgebreide mogelijkheden geeft om te zoeken op bijvoorbeeld ‘autisme’ of ‘gezinshuis’.

Graag doorgeven welke aanbieders dat zijn aan Marieke.Habraken@inkoopsdcg.nl, dan kan ze navraag doen en horen wat de motivatie is.

Het RET CG geeft advies in de volgende situaties:

  • Je wil sparren over de beste inzet voor het kind en gezin
  • Je wil sparren over de beste aanbieder voor de gewenste zorg
  • Bij (driegende) uithuisplaatsing vraag je het RET CG altijd om advies

Bij de (mogelijke) inzet van een niet gecontracteerde aanbieders (maatwerkcontract) vraag je altijd het RET CG om advies.

Het RET geeft adviezen en biedt ondersteuning aan de verwijzer. Het RET neemt geen beslissingen. Wanneer het RET een casusbespreking (perspectiefoverleg) organiseert, dan kunnen jeugdbeschermers of medewerkers van het Lokale Team van de betreffende gemeente hieraan deelnemen.

Er wordt enkel geanonimiseerd gecommuniceerd en vastgelegd. De aanmeldroute is ook zo vastgelegd. Uitzondering kan alleen als ouders geven toestemming om (beperkt) informatie te delen.

Het BOEG wordt ingeschakeld door het RET. Als verwijzers behoefte hebben aan specifieke deskundigheid, dan kan BOEG daarvoor specialisten aanbevelen. Aanvraag verloopt via het RET.

Ja, de jeugdbeschermer moet het wpb opzoeken, anders kan de juiste lokale toegang niet geraadpleegd worden. De GI’s hebben hun systemen hierop ingericht en die worden regelmatig onder de aandacht gebracht van de professionals. Na de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel per 1 januari j.l., is er nog maar een klein aantal met een verschil wpb/verblijfplaats gereduceerd. Het percentage “verkeerd bellen” zal dus steeds minder worden.

De verantwoordelijke gemeente die ook de regie heeft en de context het beste kan inschatten, is het beste aansprekingspunt.

Voor de inzet van jeugdhulp bij zorgaanbieders is een uniform aanmeldformulier opgesteld. Alle GI’s werken met dit aanmeldformulier. Ook de lokale teams of huisartsen kunnen van dit aanmeldformulier gebruik maken, maar dat is niet verplicht. Centraal Gelderland heeft afgesproken om volgens de 315-route te gaan werken. Daar hoort de afspraak bij dat jeugdbeschermers altijd in gesprek gaan met een contactpersoon van het lokaal team om af te stemmen over de juiste zorg en de best passende zorgaanbieder die dit tijdig kan leveren. Uiteindelijk neemt de jeugdbeschermer het besluit.

De gemeenten in Regio Centraal Gelderland organiseren Overlegtafels waarbij we in gesprek gaan met zorgaanbieders over thema's die actueel zijn en waar (door)ontwikkeling mogelijk is om de hulp aan de inwoners van onze regio te verbeteren.

Er worden Overlegtafels georganiseerd over zowel Wmo- als jeugdgerelateerde thema's. Er zijn Fysieke Overlegtafels en Digitale Overlegtafels. Het gaat dan om het maken van afspraken die betrekking hebben op de uitvoering van de contracten, de kwaliteit van de zorg, social return on investment (SROI) administratieve lastenverlichting enz. 

In de regio Centraal Gelderland hebben wij de inkoop van zorg (Wmo en Jeugdhulp) ondergebracht bij de module Inkoop sociaal domein Centraal Gelderland (www.inkoopsdcg.nl), onderdeel van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (www.mgrsdcg.nl). 

Cookie-instellingen