Jeugdzorg met verblijf

Jeugdzorg met verblijf richt zich op kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, maar aangewezen zijn op bijvoorbeeld pleegzorg, gezinshuis, leef- en behandelgroepen of verblijf op een terrein.

Doelen
De doelen voor jeugdzorg met verblijf in de periode 2022-2025 zijn als volgt:

1. Minder kinderen worden uit huis geplaatst.
2. Bestuurlijk doel is 50% minder cliënten in grootschalige groepen op terreinvoorzieningen in de periode 2022-2025.
3. De kosten voor jeugdhulp met verblijf nemen substantieel af.

Op basis van nieuwe data begin 2022, waarin het nieuwe woonplaatsbeginsel is verwerkt, worden deze doelen verder uitwerken en ‘smart’ maken.


Acties
De belangrijkste acties die in 2022 worden opgepakt zijn:
1. Het doorontwikkelen van het Regionaal Expert Team Centraal Gelderland (RET CG)
2. Het voorkomen van verblijf (o.a. inzet van intensieve ambulante trajecten)
3. Het aanpassen van het aanbod voor verblijf (o.a meer kleinschalige verblijfsvormen aanbieden)
4. Het versnellen van de uitstroom uit verblijf (o.a. door het aanbieden van zelfstandige woonruimte)
5. Het werven van nieuwe pleegouders
6. Het evalueren van het contract Verblijf


Contracten Jeugdzorg met verblijf
De huidige contracten voor jeugdzorg met verblijf dateren van juli 2020. In maart 2022 is afgesproken om de contracten voor verblijf met een jaar te verlengen tot 1 juli 2023. In 2022 zal InkoopSDCG de huidige contracten evalueren en zal een nieuwe inkoopronde voorbereid worden.

Collectief Verblijf
De huidige aanbieders voor verblijf in Centraal Gelderland hebben met de gemeenten en de jeugdbescherming een samenwerkingsconvenant gesloten. Onder de naam van het ‘Collectief’ werken aanbieders en gemeenten samen aan het bereiken van de regionale doelen.

Meer informatie
Contactpersoon voor Jeugdzorg met Verblijf in Centraal Gelderland is Michiel Noordanus, regionaal adviseur, michiel.noordanus@arnhem.nl.

 

Pleegouder worden Centraal Gelderland

In Centraal Gelderland hebben gemeenten en pleegzorgorganisaties krachten gebundeld om samen meer pleegouders te vinden. Er is namelijk een tekort aan pleegouders. Dat betekent dat kinderen vaak niet een passende plek vinden. Samen willen wij daar wat aan doen. Daarom werken wij met alle gemeenten in Centraal Gelderland en een aantal pleegzorgorganisaties samen. 

Hiervoor zijn we een campagne gestart. Meer informatie over deze campagne kan je hier vinden. 

Cookie-instellingen